Όλα τα παράδοξα ή καλλίτερα παράλογα και εκτός λογικής τα συναντούμεν καθημερινώς σ’ αυτήν την χώραν από προηγούμενες κυβερνήσεις, αλλά και από την παρούσν με το παρακάτω. Σκοπεύει να καθιερώσει προσωπικόν βοηθόν για τα ΑμεΑ άτομα. Κάποιον άτομον το οποίον να τους παρέχει εξυπηρετήσεις όταν τις έχουν ανάγκην, είτε εντός οικίας είτε εκτός. Το άτομον αυτό, το αποκαλούν προσωπικόν βοηθόν και θα αμείβεται από το Δημόσιον αναλόγως με τις ώρες απασχολήσεως. Όπως φαίνεται δεν καθιερώνεται ένα σταθερόν ποσόν αλλά κάποια «κουτσουρεμένη» ψευτοαμοιβή!! Μονίμως ο κοινωνικός φορέας του Δημοσίου έχει στο «στόχαστρον» τους Αναπήρους! Ήτοι δεν τους παρέχει με γενναιοδωρίαν τα αναγκαία ούτε τους εξαιρεί από τις φορολογίες όπως τον ΕΝΦΙΑ ο οποίος μαστίζει αυτήν την κατηγορίαν αν τύχει και απέκτησε κάποιο κοτέτσι από τους γονείς. Δανείζεται (και πως θα τα αποπληρώσει) για να πληρώσει τον ΕΝΦΙΑ! Έπρεπε να είχαν απαλλαγεί τελείως από αυτόν τον φόρον οι Ανάπηροι όσα ακίνητα και τους παραχωρήθηκαν! Ευνοούμενοι έναντι φορολογίας στο Δημόσιον όχι για αυτήν την αιτίαν αλλά για άλλες, υπάρχουν πολλοί. π.χ. οι Βουλευτές αν δεν κάνω λάθος φορολογούνται για 30.000 Ευρώ τον χρόνον έστω και αν λαμβάνουν περίπου 70.000! και άλλες διευκολύνσεις οικονομικής υφής σε διαφόρους ευκαταστάτους!

Στο θέμα μας. Το Δημόσιον θα δώσει κάποιαν μικρήν βοήθειαν για να έχει ο Ανάπηρος έναν βοηθόν. Εξαιρεί ρητώς ο βοηθός να είναι μέλος της οικογενείας!!!! Ποίος είχε αυτήν την αισχρήν ιδέαν;; Και σε τι αποβλέπει;; Τα μέλη της οικογενείας θα φροντίζουν καλλίτερον παντός άλλου το δικόν τους πρόσωπον, όπως κάνουν μέχρι τώρα με κάθε θυσίαν. Αυτούς του ήρωες έπρεπε να «ευχαριστήσει» η Πολιτεία δίδοντας κάποιον πρόσθετον ποσόν για βοήθειαν και όχι να τους ταπεινώσει σκαιώς!!!!! Αλλά όποιος και αν ορισθεί προσωπικός βοηθός εκτός οικογενείας, οικείον πρόσωπον θα ευρίσκεται πάντα κοντά μέσα ή έξω της οικίας στον έχοντα ανάγκην.

Αν ο προσωπικός βοηθός μένει αρκετόν διάστημα στην οικίαν είναι σίγουρον ότι δεν θα ασκεί κάποιαν βίαν επ’ αυτού ή ότι δεν θα προβαίνει σε λαθροχειρίες;;; Αν θέλει να βοηθήσει τον Ανάπηρον το Κράτους να του δώσει το ποσόν που σκοπεύει για τον προσωπικόν βοηθόν και εκείνος θα το χρησιμοποιήσει καταλλήλως!

Π, χ, στο επίδομα που τους χορηγούν μηνιαίως να προστεθεί και το ποσόν για τον προσωπικόν βοηθόν. Έστω επίδομα 500 + αμοιβή βοηθού 200 = 700 Ευρώ μηνιαίως. Έτσι λύεται το θέμα οριστικώς και δεν θα υπάρχει η γραφειοκρατία πόσες ώρες απασχολήθη ο εξωτερικός βοηθός, γιατί σίγουρα θα υπάρχει γραφειοκρατία αφού θα αμείβεται με τις ώρες απασχολήσεως και δεν θα θίγεται η οικογένεια ως «αδύνατη» να βοηθήσει τον Αδύνατον!!!!! Και δεν σκέπτονται ότι μπορεί να υπάρξει αυξημένος χρόνος χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί; Θα τοποθετηθούν ελεγκτές;;; Αδικαιολόγητα ημίμετρα και εν προκειμένω προσβολή της οικογενείας η οποία έχει το ΑμεΑ άτομον! Το επαναλαμβάνομεν αυτό.

Αν θέλει η Πολιτεία να έχει ευμενή αντιμετώπιση στους ΑμεΑ, ας τους αυξήσει αισθητώς το επίδομα που δίδει ο ΟΠΕΚΑ και ας τους απαλλάξει από τους φόρους. Δεν είναι ανθρώπινον ένα άτομον να κινείται με αμαξίδιον, να βασανίζεται στους δρόμους αν έχει κάποιαν μικροαπασχόληση και να έρχονται οι φορολογητές από τις πολυθρόνες και να τους λένε . Δώσε φόρον για να πληρωθούμεν κι εμείς!!! Σ’ αυτήν την χώραν οι πένητες χαμηλόμισθοι και Συνταξιούχοι και ΑμεΑ αποδίδουν το 60% της φορολογίας εισοδήματος και οι πάμπλουτοι, βιομήχανοι, εφοπλιστές Τράπεζες και όλοι με το άφθονον χρήμα το υπόλοπον! Τι αδικία και τι ντροπή!!!!