Συχνάκις ακούγονται πολλά λόγια, παχειά και κούφια θα έλεγα, ότι πρέπει να παρέχομεν κάθε εξυπηρέτηση στους ΑμεΑ συνανθρώπους μας. Δυστυχώς οι επιβεβλημένες στοιχειώδεις συμπεριφορές απέναντι στους αδυνάτους δεν είναι στο ενεργητικόν μας. Στους δρόμους των Πατρών και σε άλλες πόλεις υπάρχει χώρος για στάθμευση αυτοκινήτων ΑμεΑ. Κάποιοι ασυνείδητοι όμως σταθμεύουν σ’ αυτούς. Και αν τους συλλάβει η Τροχαία δικαιολογούνται ότι, μισό δευτερόλεπτο το άφησα, ενώ το έχει εκεί πολύ ώραν! Ίσως και για να πιεί τον καφέ του! Άλλοι φράσουν τα κεκλιμένα επίπεδα των πεζοδρομίων, ιδίως μηχανές. Άλλοι κατά μεγάλον ποσοστόν δεν παραχωρούν προτεραιότητα στους ΑμεΑ, εφευρίσκοντες μύριες όσες ανυπόστατες δικαιολογίες. και οι πράξεις τους αυτές θίγουν αυτούς αλλά και την χώραν μας.

Στην Αγγλίαν συνέβη το εξής. Ανάπηρος με το αμαξίδιον πήγε στον σταθμόν του λεωφορείου για να μεταβεί στο αεροδρόμιον προς Ελλάδα. Η σειρά ήταν μεγάλη. Πήγε στο τέλος περνώντας έμπροσθεν όλων. Ήλθε το λεωφορείον κατέβηκαν οι επιβάτες και ουδείς κινήθηκε από την «ουράν» να επιβιβασθεί. Ο οδηγός πήγε στον Ανάπηρον, τον επιβίβασε και τότε άρχισαν να επιβιβάζονται και οι λοιποί!! Προτεραιότητα στον αδύνατον! Κάτι τέτοιο είναι φανταστικόν για την Ελλάδα.

Υπάρχουν όμως και εξαιρέσεις. Στην Εθνικήν Τράπεζαν Πατρών, Κατάστημα Πλατείας Συμμάχων, εισήλθε ανάπηρος γυνή κινουμένη βραδέως με «Π». Η υπάλληλος ρώτησε. ΄Έχετε ραντεβού; Και εγώ που ήμουν συνοδός έμεινα κατάπληκτος με την ερώτηση. Δεν γνώριζα ότι υφίστατο αυτή η παράλογος διάταξη. Εν τω μεταξύ ήλθε κοντά και ο υπεύθυνος του καταστήματος. Μου είπε. Υφίσταται αυτή η προϋπόθεση αλλά θα σας εξυπηρετήσομεν αμέσως! Η πάνυ εξασθενημένη σύζυγός μου κάθισε σε ένα κάθισμα, κλήθηκα αμέσως για την υπόθεση. Εν τω μεταξύ η σύζυγος παρουσίασε τάσεις εξασθενίσεως και το γυναικείον προσωπικόν της Τραπέζης αμέσως έσπευσε να την βοηθήση. Σιγά σιγά τελείωσε η υπόθεση. Και όλοι φρόντισαν με κάθε τρόπον να μας βοηθήσουν να εξέλθωμεν του καταστήματος. Δεν είπαν «άστους να φύγουν» περιφρονητικώς. Έζησαν την υπόθεση ως δική τους. Οι ορίσαντες προεπικοινωνίαν για εξυπηρέτηση στις Τράπεζες έχουν ρητώς αναφέρει ότι άτομα ΑμεΑ θα εξυπηρετούνται άνευ ραντεβού και κατά προτεραιότητα; Μάλλον όχι. Η περίπτωση του προσωπικού της Εθνικής Τραπέζης στην Πάτρα, ίσως φανεί σε κάποιους όχι σπουδαία! Είναι όμως σπουδαιοτάτη γιατί έδωσε προτεραιότητα σε αδύναμους, κάτι επιβεβλημένον για τις λεγόμενες πολιτισμένες κοινωνίες και κάτι που αναδεικνύει τον άνθρωπον που ξέρει να συμπεριφέρεται στον ενδεή συνάνθρωπον! Η πράξη είναι τιμητική για την Πάτραν, αλλά και αξία συγχαρητηρίων. Ας γίνει παράδειγμα για όλους σε πάσης μορφής περιπτώσεις.