Το πρώτο θετικό τρίμηνο του 2022 κατέγραψε η αμερικανική οικονομία στο γ’ τρίμηνο, κάτι που έρχεται να αμβλύνει μερικώς τις ανησυχίες για τις αρνητικές επιπτώσεις του πληθωρισμού και της σφιχτής νομισματικής πολιτικής στο ΑΕΠ.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία της χώρας, η Νο.1 οικονομία του πλανήτη διευρύνθηκε κατά 2,6% σε ετήσια βάση, υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών, οι οποίοι ανέμεναν ανάπτυξη κατά 2,3%.

Υπενθυμίζεται ότι στο α’ τρίμηνο του 2022, το αμερικανικό ΑΕΠ είχε συρρικνωθεί κατά 1,6%, ενώ στο β’ τρίμηνο ακολούθησε μείωση του ΑΕΠ κατά 0,6%.

Η θετική επίδοση του γ’ τριμήνου, εν πολλοίς, οφείλεται στη μείωση του εμπορικού ελλείμματος, αλλά και στην αύξηση των καταναλωτικών δαπανών, των ξένων επενδύσεων, αλλά και των κρατικών ροών προς την οικονομία.

Αντίθετα, όπως δείχνουν τα επιμέρους στοιχεία, μείωση εμφάνισαν οι επενδύσεις των ντόπιων κατοίκων, καθώς και η αξία των ιδιωτικών αποθεμάτων.

Η αισιόδοξη εξέλιξη του γ’ τριμήνου επέρχεται εν μέσω της προσπάθειας της κεντρικής τράπεζας να αντιμετωπίσει τον επίμονα αυξημένο πληθωρισμό, ο οποίος κυμαίνεται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τουλάχιστον 40 ετών.