Η "OTIS ΕΛΛΑΣ" μεγάλη πολυεθνική Εταιρεία Ανελκυστήρων ζητά να προσλάβει Τεχνικό Συντήρησης για την επάνδρωση του καταστήματος.

Απαραίτητα προσόντα:

Απόφοιτος Τεχνικής Σχολής /Άδεια Τεχνίτη Δ’
Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση

Προσφέρονται:

Πολύ καλό περιβάλλον Εργασίας
Δυνατότητες Επαγγελματικής Εξέλιξης

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στο e-mail: [email protected]

Τηλ. Επικ.: 2610 315544, 2610 450123