Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας Βασίλης Αϊβαλής:

«Η συνολική κατανάλωση ενέργειας κατ’ έτος για ένα µέσο νοικοκυριό φθάνει τις 14.000kWh. Οι ενεργειακές καταναλώσεις κατανέµονται για θέρµανση (63,7%) για µαγείρεµα (17,3%), για παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης (5,7%), για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές (10,2%).

Τον τελευταίο χρόνο η τιµή της ενέργειας στην χώρα µας έχει φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη, µε αποτέλεσµα η ενεργειακή ένδεια να χτυπά την πόρτα των περισσότερων ελληνικών νοικοκυριών.

Το Τεχνικό Επιµελητήριο ∆υτικής Ελλάδας στην προσπάθεια όλων µας για εξοικονόµηση ενέργειας στα νοικοκυριά µας, δίνει ορισµένες απλές συµβουλές, η εφαρµογή των οποίων µειώνει τις ενεργειακές µας καταναλώσεις µειώνοντας κατ’ επέκταση το απαιτούµενο µηνιαίο κόστος ενέργειας».

Παρεµβάσεις χωρίς κόστος

• Στεγανοποιούµε πόρτες και παράθυρα.

• Αποµονώνουµε χώρους που δεν χρησιµοποιούνται.

• Αφήνουµε ελεύθερα τα θερµαντικά σώµατα και καλό είναι να τα εξαερώνουµε τακτικά.

• Τοποθετούµε τις οικιακές συσκευές σε κατάλληλη απόσταση από θερµαντικά σώµατα.

• Κλείνουµε τις συσκευές όταν είναι σε κατάσταση αναµονής ή τις βγάζουµε από την πρίζα

• Ρυθµίζουµε το θερµοστάτη των συσκευών στην κατάλληλη θερµοκρασία

(π.χ. ψυγείο, πλυντήριο, στεγνωτήριο κλπ) ακολουθώντας τις οδηγίες χρήσης.

• Προσπαθούµε να περιορίσουµε τις υπερβολές στην επιλεγµένη θερµοκρασία (επιλέγουµε θερµοκρασία για θέρµανση 18-20oC και για ψύξη 26-27oC) και την διατηρούµε σταθερή.

• Όταν δεν χρησιµοποιούµε το τζάκι, η καµινάδα πρέπει να είναι κλειστή από το κλείστρο της (κύρια στις ορεινές περιοχές)

• Αερίζουµε κατάλληλα το χώρο, προσέχοντας να µην µένουν ανοιχτά τα θερµαντικά σώµατα στη διάρκεια του αερισµού. Επιλέγουµε κατάλληλες ώρες ανάλογα µε τις ηµερήσιες κλιµατολογικές συνθήκες και την περιοχή (σε διαφορετική ώρα για τις πεδινές και τις ορεινές περιοχές)

• Επιλέγουµε µαγειρικά σκεύη µε σωστή εφαρµογή στην εστία και σβήνουµε το φούρνο την κατάλληλη στιγµή αξιοποιώντας τη θερµοκρασία που ήδη υπάρχει.

• Κατά την αγορά οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής ελέγχουµε την ενεργειακή κλάση στην οποία ανήκει και επιλέγουµε εκείνη που κατατάσσεται στις κατηγορίες µε χαµηλή κατανάλωση ενέργειας.

• Κάνουµε οπωσδήποτε συντήρηση του λέβητα θέρµανσης τουλάχιστον µια φορά το χρόνο και κατά προτίµηση στην αρχή της σεζόν. Γενικότερα συστήνεται η προληπτική συντήρηση µηχανηµάτων και συσκευών, βάσει πάντα των οδηγιών του κατασκευαστή.

• Αξιοποιούµε τη χρήση των ρολών/εξωφύλλων ώστε να κρατάµε την θερµότητα από τον ήλιο κατά τη διάρκεια της ηµέρας(ανοιχτά) και να µειώνουµε την επαφή των υαλοπινάκων µε τον ψυχρό αέρα κατά τη διάρκεια της νύχτας(κλειστά). Κατά την διάρκεια της ηµέρας αξιοποιούµε το φυσικό φωτισµό.

• Περιορίζουµε τον αριθµό πλύσεων

Παρεµβάσεις µε κόστος

• Εγκαθιστούµε συστήµατα ενεργειακής διαχείρισης

• Αντικαθιστούµε παλιές ηλεκτρικές συσκευές µε νέες υψηλής ενεργειακής απόδοσης

• Τοποθετούµε ηλιακό θερµοσίφωνα

• Αντικαθιστούµε λαµπτήρες φωτισµού µε τεχνολογία led

• Ελέγχουµε τα µονωτικά λάστιχα στις ηλεκτρικές συσκευές

(π.χ. πόρτες ψυγείων, καταψυκτών και φούρνων) και τα αντικαθιστούµε αν υπάρχει αναγκαιότητα

• Εγκαθιστούµε συστήµατα Α.Π.Ε. (π.χ. φωτοβολταϊκά)

• ∆ηµιουργούµε τις κατάλληλες συνθήκες µόνωσης (θερµοµόνωση και αντικατάσταση των υπαρχόντων κουφωµάτων µε νέα θερµοµονωτικά – ενεργειακά)

• Εγκαθιστούµε θερµοστατικές βαλβίδες στα θερµαντικά σώµατα και επιλέγουµε κατάλληλα διαστασιολογηµένο θερµικό σύστηµα

• Τοποθετούµε συστήµατα σκίασης

• Όταν βάψουµε τους εξωτερικούς τοίχους του σπιτιού σας χρησιµοποιούµε ανοιχτά χρώµατα ή ακόµα καλύτερα «ψυχρά χρώµατα».

• Τοποθετούµε ανεµιστήρες οροφής

• Τοποθετούµε αισθητήρες φωτισµού

Σκεφτείτε ότι ….

Η µείωση της θερµοκρασίας κατά 1°C περιορίζει 5-10% την ενεργειακή κατανάλωση.

Η επιλογή κατάλληλης θερµοκρασίας το βράδυ µπορεί να µειώσει την κατανάλωση έως και 10%.

Η κατάλληλη επιλογή θερµοκρασίας στο ψυγείο µπορεί να µειώσει την κατανάλωση έως και 5%.

Απενεργοποιώντας την κατάσταση αναµονής των συσκευών µειώνουµε έως και 7% την κατανάλωση.

Μελετούµε µε το µηχανικό µας την κατάλληλη επιλογή του συστήµατος θέρµανσης – ψύξης – κλιµατισµού.

H εξοικονόµηση πόρων που θα έχετε θα είναι πολύ σηµαντική αν ακούσετε τον ειδικό.

Συνεργαστείτε µαζί του για τη δυνατότητα αξιοποίησης των κατάλληλων χρηµατοδοτικών εργαλείων.