Προτεινόμενες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας για τα νοικοκυριά της ∆υτικής Ελλάδας, έχοντας λάβει υπόψη τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν σε αυτές.

Για επιλεγμένες περιοχές υπάρχουν και ειδικοί χαρακτηρισμοί (ορεινές περιοχές).

Η συνολική κατανάλωση ενέργειας κατ’ έτος για ένα μέσο νοικοκυριό φθάνει τις 14.000kWh. Οι ενεργειακές καταναλώσεις κατανέμονται για θέρμανση (63,7%) για μαγείρεμα (17,3%), για παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης (5,7%), για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές (10,2%).

Τον τελευταίο χρόνο η τιμή της ενέργειας στην χώρα μας έχει φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη, με αποτέλεσμα η ενεργειακή ένδεια
να χτυπά την πόρτα των περισσότερων ελληνικών νοικοκυριών.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο ∆υτικής Ελλάδας στην προσπάθεια όλων μας για εξοικονόμηση ενέργειας στα νοικοκυριά μας, δίνει ορισμένες απλές συμβουλές, η εφαρμογή των οποίων μειώνει τις ενεργειακές μας καταναλώσεις μειώνοντας κατ’ επέκταση το απαιτούμενο μηνιαίο κόστος ενέργειας.

Δείτε περισσότερα εδώ.