Την (Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022) και ώρα 12.00 ολοκληρώνεται η προθεσμία για τη δήλωση ενδιαφέροντος των πιστοποιημένων πληρωμάτων να συμμετάσχουν με εκπροσώπους τους στην 11μελή Γνωμοδοτική Επιτροπή του Πατρινού Καρναβαλιού 2023, που θα έχει θητεία μέχρι 31 Μαρτίου 2023.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τα πληρώματα του Πατρινού Καρναβαλιού, η ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας έχει απευθύνει κάλεσμα προς τα πιστοποιημένα πληρώματα να ορίσουν μέλος του πληρώματός τους ώστε να συμμετέχει στη Γνωμοδοτική Επιτροπή του Πατρινού Καρναβαλιού 2023, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Δ.Σ. της επιχείρησης. Η επιλογή 2 τακτικών και 2 αναπληρωματικών μελών θα αναδειχτεί μέσω κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου και ώρα 14.00, παρουσία των υπαλλήλων του Γραφείου Τύπου της ΚΕΔΗΠ.

Για τη δήλωση ενδιαφέροντος καλούνται τα πληρώματα να αποστείλουν email στην ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας στο [email protected] με θέμα «Δήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στη Γνωμοδοτική Επιτροπή του Πατρινού Καρναβαλιού 2023».