Μέχρι το τέλος του έτους θα έχουν ξεκινήσει τελικά οι εργασίες για την ανάπλαση του ιστορικού κέντρου της Κάτω Πόλης, με τις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες να περιμένουν κάποια γραφειοκρατικά ζητήματα για να διευθετηθούν οι οριστικές εξελίξεις.

Ήδη πάντως όλα είναι έτοιμα από πλευράς αναδόχου για να προχωρήσει τις εργασίες οι οποίες θα ξεκινήσουν μέσα στο επόμενο δίμηνο, κάτι που ευελπιστεί και η δημοτική αρχή αφού το έργο μη ξεχνάμε ότι είναι ΕΣΠΑ και συμπεριλαμβάνεται στον φάκελο του ΒΑΑ, κατά συνέπεια θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2023.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι εργασίες για την πεζοδρόμηση της Μαιζώνος που αποτελούν μία από τις κύριες πτυχές του έργου, θα ξεκινήσουν στο τέλος. Προηγούνται οι εργασίες για την διαμόρφωση των υπολοίπων πεζόδρομων, με μεγαλύτερους από αυτούς την Αλεξάνδρου Υψηλάντου (από το Μαρκάτο έως την Βότση), την Κανάρη (από τα Ψηλαλώνια έως το τέρμα της οδού) και οι διάφορες παρεμβάσεις που θα γίνουν στο κάτω μέρος της Τριών Ναυάρχων.

Οι εργασίες για την ανάπλαση του ιστορικού κέντρου δεν περιλαμβάνουν βέβαια μόνο πεζοδρομήσεις. Θα γίνουν δεκάδες παρεμβάσεις με στόχο την ανάδειξη της αισθητικής της όλης περιοχής. Μαζί σχεδόν με τις εργασίες για την ανάπλαση της Κάτω πόλης θα ξεκινήσουν από τον ίδιο ανάδοχο και οι παρεμβάσεις για την συντήρηση των ιστορικών σκαλιών της Πάτρας, της Γεροκωστοπούλου, της Τριών Ναυάρχων, της Πατρέως και της Αγίου Νικολάου.

Η τρίτη δηλαδή και μικρότερη εργολαβία της ανάπλασης του ιστορικού κέντρου μετά από αυτές της Άνω και της Κάτω Πόλης. Σημειώνουμε ότι οι όποιες πεζοδρομήσεις θα γίνουν με την εγκατάσταση κυβόλιθων, κατά συνέπεια θα απαγορεύεται η οποιαδήποτε διέλευση οχημάτων από τις οδούς αυτούς.