Η Σύγκλητος, στην υπ’ αριθμ. 203/19.5.2022 συνεδρίασή της, καθόρισε με σχετική απόφασή της την έναρξη και λήξη των μαθημάτων του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου και των εξεταστικών περιόδων του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

Έναρξη και λήξη μαθημάτων

Α Εξάμηνο (Χειμερινό)
Έναρξη μαθημάτων: 03.10.2022
Λήξη μαθημάτων: 13.1.2023

Β Εξάμηνο (Εαρινό)
Έναρξη μαθημάτων: 20.2.2023
Λήξη μαθημάτων: 2.6.2023

Έναρξη και λήξη εξετάσεων
Α Εξάμηνο (Χειμερινό)
Έναρξη εξετάσεων: 23.1.2023
Λήξη εξετάσεων: 10.2.2023

Β Εξάμηνο (Εαρινό)
Έναρξη εξετάσεων: 12.6.2023
Λήξη εξετάσεων: 30.6.2023