Πρώτη φορά πήγα στο Ιατρικόν Κέντρον «Φροντίδα Υγείας» και έμεινα έκπληκτος. Στην θυρίδα που κατέθεσα τα δικαιολογητικά ανέγνωσα ΥΠΟΔΟΧΗ. Μου προξένησε μεγίστην εντύπωση ότι χρησιμοποιεί τον επιβεβλημένον Ελληνικόν όρον ΥΠΟΔΟΧΗ, αντί του ξενόφερτου ρεσεψιόν, που κυριαρχεί παντού σε ξενοδοχεία και αλλαχού. Κατ’ αρχήν θεωρείται επιτυχία το ότι προσδιορίζει την θυρίδα κάτι σπάνιον έως παντελώς ανύπαρκτον σε άλλες όμοιες περιπτώσεις και δεν έχει σε αναμονήν τον πελάτην ο οποίος δεν γνωρίζει σε ποίαν θυρίδα θα αποταθεί, αν είναι δύο ή τρείς όμοιες ενώπιόν του. Η κορυφαία όμως επιτυχία έγκειται στην χρήση Ελληνικού όρου, αυτήν την στιγμήν που η Γλώσσα μας ευρίσκεται σε καταβαράθρωση και καθημερινώς μας φορτώνουν με εκατοντάδες ξενόφερτες λέξεις, αδυνατούντες ή μη θέλοντες να τις μεταφράσουν. Τα δελτία ειδήσεων και οι ιστοσελίδες είναι γεμάτες από ανερμήνευτες λέξεςι (π.χ. παρευρέθησαν στο gala) και δεν ενδιαφέρονται αν ο ακροατής εννοήσει τι σημαίνει αυτό ή όχι. Αρκεί ότι είπαν ξένην λέξη και επαίρονται γι’ αυτό ως γλωσσομαθείς. Μήπως είναι αμαθείς της Ελληνικής Γλώσσης;

Μυριάδες τα παραδείγματα σε βάρος της Γλώσσης μας. Την απεχθάνονται ή δεν την γνωρίζουν;

Εσχάτως είχαμεν και μιαν διακεκριμένην προσβολήν θα έλεγα σε βάρος της Αμήτορος και Θεαγωγού Γλώσσης μας. Η επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, άλλαξε και έγινε «Hellenic energy»! H

πρώτη λέξη είναι η προφορά του επιθέτου Ελληνική στην Γαλλικήν γλώσσαν. Η δευτέρα είναι Ελληνική, αλλά όπως αυτή χρησιμοποιείται εκτός Ελλάδος και μας ήλθε ως ταξιδεύτρα! Με την λεοντήν της ξενογλώσσου. Ούτε αυτήν προσήρμοσαν. Ο όρος πετρέλαιον είναι ευρύτερος της λέξεως ενέργεια, γιατί χωρίς πετρέλαιον δεν υπάρχει ενέργεια. Γιατί άλλαξαν το εμφανές και τιμητικόν για την Ελλάδα όνομα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ;;

Η τελευταία αυτή «βολίδα» κατά της Ελληνικής Γλώσσης, μας αναγκάζει να συγχαρούμεν βυσσόθεν τους υπευθύνους «Φροντίδα Υγείας», για την αγάπην και την προστασίαν που δείχνουν στην Ελληνικήν Γλώσσαν, ομοίαν με την φροντίδα υγείας στους ασθενείς.