Το δεύτερο στάδιο του Σχεδίου για την Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα ξεκινάει και αυτό όπως τόνισε και στην συνέντευξη Τύπου που δόθηκε για το θέμα, η Αναστασία Τογιοπούλου, είναι η συζήτηση και η συνεργασία με τους κοινωνικούς, τοπικούς και επαγγελματικούς φορείς της Πάτρας.

Το πρώτο στάδιο που ολοκληρώθηκε και κράτησε περισσότερους από τέσσερις μήνες αφορούσε τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις των δημοτών σε σχέση με τις επιμέρους περιοχές, σε θέματα που αφορούσαν το ευρύτερο πεδίο της αστικής κινητικότητας.

Το σχέδιο αυτό πάντως έχει μια μακροπρόθεσμη πνοή και με βάση τα όσα ορίζει θα πρέπει να προτείνει ξεχωριστές λύσεις για κάθε περιοχή, τόσο αυτές του κέντρου, όσο και εκτός αυτού, χωρίς να εξετάζεται το όλο θέμα από μια μονοδιάστατη οπτική γωνία που να αφορά το συνολικό μέρος της πόλης. 

Οι βασικοί του άξονες αφορούν την στροφή προς την πράσινη μετακίνηση και τα εναλλακτικά μέσα μεταφοράς, την αύξηση της χρήσης των μέσων μαζικής επικοινωνίας, τη μείωση της διέλευσης των οχημάτων στο κέντρο, αλλά και στις συνοικίες της Πάτρας, το θέμα της στάθμευσης και την λύση του κυκλοφοριακού προβλήματος.

Επίσης, σχετίζεται άμεσα με το δίκτυο ποδηλατόδρομων, την ανάπλαση των πεζόδρομων και των πλατειών, το κανονιστικό των κοινόχρηστων χώρων και την αξιοποίηση τους και με δεκάδες ακόμα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα μέσα στην πόλη. 

Σε ότι αφορά την περίπτωση της Πάτρας και με βάση το σκεπτικό της δημοτικής αρχής η επιτυχία του σχεδίου αυτού θα εξαρτηθεί από το θέμα της υπόγειας χάραξης του τρένου, από το γραμμικό πάρκο που διεκδικεί η δημοτική αρχή, αλλά και από τις ανάπλασεις που έρχονται στο ιστορικό κέντρο και στην παραλιακή της ζώνη.

Οπότε έχουμε ακόμα καιρό για να δούμε την ολοκλήρωση αυτού του σχεδίου και τα συμπεράσματα που μπορεί να προκύψουν από αυτό.