Τη σημασία που έχει ο Μηχανισμός ∆ιάγνωσης των Αναγκών στην Αγορά Εργασίας για την τοπική επιχειρηματικότητα, αλλά και για τους εργαζόμενους και ανέργους, υπογράμμισε ο Νεκτάριος Φαρμάκης, κατά τη διάρκεια της ενημερωτικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου ∆υτικής Ελλάδας, όπου και παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης του Μηχανισμού.

Ο κ. Φαρμάκης χαρακτήρισε τον Μηχανισμό ως ένα «πολύτιμο εργαλείο» ως προς τη γνώση και παρακολούθηση της αγοράς εργασίας στη ∆υτική Ελλάδα σε πραγματικό χρόνο. Ο κ. Φαρμάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα στοιχεία που εμπεριέχονται στον Μηχανισμό και εμφανίζουν σαφή βελτίωση των δεικτών απασχόλησης στη ∆υτική Ελλάδα, το τελευταίο διάστημα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που εμπεριέχονται στη μελέτη, η ∆υτική Ελλάδα είχε το 2021 τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση σε σύνολο απασχολούμενων από το 2011, δηλαδή εδώ και δέκα ολόκληρα χρόνια.

Επίσης, η πολύ μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων -ποσοστό πάνω από 90%- είναι πλήρους απασχόλησης. Ακόμα, το ποσοστό ανεργίας στην περιφέρεια έφτασε το α’ τρίμηνο του 2022 στο 14,6%, ποσοστό που φέρνει τη ∆υτική Ελλάδα στην 5η θέση με το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας μεταξύ των 13 περιφερειών της χώρας, ενώ την ίδια ώρα καταγράφεται και μία αύξηση στις αποδοχές των εργαζομένων.

Μεταξύ των αδυναμιών της περιοχής, ο κ. Φαρμάκης ανέφερε τα αυξημένα ποσοστά ανεργίας των νέων και των γυναικών, καθώς και την αναντιστοιχία που υπάρχει μεταξύ των θέσεων εργασίας που ζητάει η αγορά και των ειδικοτήτων που έχουν οι άνεργοι της περιοχής.

Συνεχίζοντας ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας Φωκίωνας Ζαΐμης, εστίασε την χρησιμότητα που έχουν τα συμπεράσματα του έργου, καθώς θα συμβάλουν για να διαμορφωθούν στοχευμένα προγράμματα τα οποία μέσω νέων προσκλήσεων θα ενισχύσουν την επιχειρηματικότητα και θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.

Γνώμη.