Αξιότιμε/η κύριε/α Διευθυντά/ντρια,
Σας ευχόμαστε να έχετε μια καλή και δημιουργική χρονιά μέσα από σχέσεις και
συνεργασίες που προάγουν την ψυχική υγεία στη σχολική κοινότητα.
Σε συνέχεια της συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί και εξελιχθεί με πολύ ικανοποιητικά
αποτελέσματα τα τελευταία χρόνια μεταξύ του Κέντρου Πρόληψης «Καλλίπολις» με τα
Δημοτικά Σχολεία Αχαΐας και θέλοντας να ανταποκριθούμε στις ιδιαίτερες ανάγκες των
σχολείων στη δεδομένη περίοδο σε θέματα που αφορούν την προαγωγή της
ψυχοκοινωνικής υγείας των παιδιών, επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε
για τη δυνατότητα εφαρμογής προγραμμάτων σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς κατά
τη σχολική χρονιά 2022 - 2023.
Συγκεκριμένα, υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής των εξής παρεμβάσεων:
1.Παρεμβάσεις βραχείας διάρκειας σε Μαθητές Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού από τα
επιστημονικά στελέχη του Κέντρου Πρόληψης σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό της
τάξης, σχετικά με:
1. Ενημέρωση-ευαισθητοποίηση για την «Ασφαλή πλοήγηση στο Διαδίκτυο»
Σκοπός της παρέμβασης είναι οι μαθητές να ενημερωθούν για τα πλεονεκτήματα και
τα μειονεκτήματα της χρήσης του Διαδικτύου, να κατανοήσουν την έννοια της
υπερβολικής ενασχόλησης, να εκπαιδευτούν στην ασφαλή πλοήγηση του Διαδικτύου
και στην προστασία τους από τους πιθανούς κινδύνους του και να κατανοήσουν πως
μπορούν να διαχειριστούν δύσκολες συμπεριφορές και φαινόμενα στο Διαδίκτυο μέσω
της σωστής συνεργασίας με τους ενήλικες (γονείς και εκπαιδευτικοί).

2. Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση για την «Επιρροή της παρέας και πρόληψη της χρήσης
Νόμιμων Εξαρτησιογόνων Ουσιών (καπνός και αλκοόλ)»
Σκοπός της παρέμβασης είναι οι μαθητές να ενημερωθούν για την έννοια της
εξάρτησης και τις συνέπειες της χρήσης των Νόμιμων εξαρτησιογόνων ουσιών, να
προβληματιστούν για τα αίτια της χρήσης, να ενημερωθούν για τους παράγοντες που
μπορούν να τους προστατεύσουν από τη χρήση ουσιών και ειδικότερα να δοθεί έμφαση
στη σημασία και στην αξία της προσωπικής επιλογής, ως ένας από τους
σημαντικότερους προστατευτικούς παράγοντες.
Τα παραπάνω προγράμματα έχουν διάρκεια εφαρμογής 3 διδακτικών ωρών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα προγράμματα που εφαρμόζονται από το Κέντρο Πρόληψης στη
σχολική κοινότητα εντάσσονται στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί μεταξύ
των Κέντρων Πρόληψης του Ο.ΚΑ.ΝΑ. και του Υπουργείου Παιδείας (αρ.
απόφασης162071/Γ7 22-12-2010).
Οι Διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να εφαρμοστεί κάποιο από τα
ανωτέρω προγράμματα στη τάξη τους και για τον καλύτερο προγραμματισμό των
παρεμβάσεων παρακαλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση που θα βρουν στο παρακάτω
σύνδεσμο: https://forms.gle/wB52Dc4Ksa4c5pY88 και να την αποστείλουν έως και την
Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022.
2. Βιωματικό Σεμινάριο «Εγώ & Εσύ…Δυναμώνουμε μαζί», διάρκειας 15
διδακτικών ωρών σε συνεργασία με την Δ/νση Π.Ε. Αχαΐας, Γραφείο Αγωγής Υγείας.
Στο Σεμινάριο, οι εκπαιδευτικοί Π.Ε. θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν και να
υποστηριχθούν στην εφαρμογή δραστηριοτήτων από το εκπαιδευτικό υλικό «Εγώ & Εσύ…
Δυναμώνουμε Μαζί». Πρόκειται για εγκεκριμένο υλικό από το ΙΕΠ που αφορά την ενίσχυση
προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών, το οποίο έχει ενταχθεί στα
«Εργαστήρια Δεξιοτήτων 21+», στις ενότητες Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία -
Πρόληψη των Εξαρτήσεων του θεματικού κύκλου «Ζω Καλύτερα - Ευ Ζην».
Ο βασικός σκοπός του «Εγώ και Εσύ… Δυναμώνουμε Μαζί» είναι η ενίσχυση της
προσωπικότητας, των κοινωνικών δεξιοτήτων και των διαπροσωπικών σχέσεων των
μαθητών, ώστε να έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και στις δυνάμεις τους για την
αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων, χωρίς να καταφεύγουν σε συμπεριφορές που
βλάπτουν την σωματική και ψυχική τους υγεία. Παράλληλα, διαμορφώνεται ένα κλίμα
εμπιστοσύνης και ασφάλειας μέσα στη τάξη που επιτρέπει στους μαθητές την έκφραση
απόψεων, σκέψεων & συναισθημάτων.
Το Σεμινάριο πρόκειται να υλοποιηθεί ημέρα Δευτέρα, από 17.10.2022 έως και
14.11.2022 και ώρες 17.00-19.15 στα χώρο του Κέντρου Πρόληψης Αχαΐας. Στους
συμμετέχοντες θα δοθεί σχετική Βεβαίωση Επιμόρφωσης. Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν
να συμμετέχουν, μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στον σύνδεσμο:
https://forms.gle/RR1e62kvii4z9RKr8 μέχρι την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2022.

3. Υποστήριξη Εκπαιδευτικών στο πλαίσιο των «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων 21+»
Το Κέντρο Πρόληψης δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης που θα επιλέξουν τις ενότητες Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία και
Πρόληψη των Εξαρτήσεων του θεματικού κύκλου «Ζω Καλύτερα - Ευ Ζην», να
υποστηριχθούν με δραστηριότητες & εκπαιδευτικά υλικά που αφορούν την διαμόρφωση
και την δυναμική της ομάδας, στο πλαίσιο των Εργαστηρίων «Δεξιοτήτων 21+».
Το πλαίσιο της υποστήριξης θα καθοριστεί σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς μετά
την εκδήλωση ενδιαφέροντος. Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να υποστηριχθούν
παρακαλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση που θα βρουν στο παρακάτω σύνδεσμο:
https://forms.gle/dHNbdmGH24EMuAf7A και να την αποστείλουν έως την Δευτέρα 31
Οκτωβρίου 2022.
4. Επιμορφωτικές ενημερωτικές συναντήσεις για Γονείς των σχολείων της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Στο πλαίσιο μιας ολιστικής παρέμβασης στη σχολική κοινότητα, το Κέντρο Πρόληψης
Αχαΐας παρέχει την δυνατότητα υλοποίησης ενημερωτικής – επιμορφωτικής συνάντησης
για τους γονείς των σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Αχαΐας.
Πρόκειται για δίωρες συναντήσεις συγκεκριμένης θεματολογίας που
πραγματοποιούνται δια ζώσης στο χώρο του σχολείου σε συνεργασία με τον Διευθυντή και
το Σύλλογο Διδασκόντων ή/ και με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου. Σε
περιπτώσεις συστεγαζόμενων ή όμορων σχολείων προτείνεται να υπάρχει συνεργασία
προκειμένου να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι γονείς.
Τα σχολεία έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν ένα από τα παρακάτω θέματα
λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των γονέων:
o Το Διαδίκτυο στην καθημερινότητα της οικογένειας. Προβλήματα που σχετίζονται με τη
χρήση του Διαδικτύου και την προστασία των παιδιών.
o Θέματα που σχετίζονται με την εξάρτηση από παράνομες και νόμιμες ουσίες.
Κατάλληλη πληροφόρηση για τις ουσίες, το φαινόμενο της εξάρτησης και την αιτιολογία
του.
o Θέματα που σχετίζονται με την βελτίωση της επικοινωνίας και της σχέσης μεταξύ
γονέων και παιδιών.
Σε περίπτωση αυξημένου αριθμού αιτημάτων από τα σχολεία της περιοχής θα τεθούν
σε προτεραιότητα σχολεία που ταυτόχρονα υλοποιούν δράσεις πρόληψης στους μαθητές
τους, καθώς όλες οι έρευνες επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα της πρόληψης όταν
συμμετέχουν σε αντίστοιχες διαδικασίες όλα τα μέρη της σχολικής κοινότητας.
Περαιτέρω πληροφορίες όπως και τη σχετική αίτηση συμμετοχής, μπορείτε να βρείτε
στην ιστοσελίδα του Κέντρου Πρόληψης Αχαΐας: www.kpachaia.gr
Παραμένουμε στην διάθεση σας.
Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τις παρεμβάσεις στη σχολική κοινότητα,
μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Κυρίτση Βασιλική, Κοινωνική Λειτουργός, MSc
Σχολικής Ψυχολογίας – Στέλεχος Πρόληψης στα τηλ. 2610.226948 και 2610.623290.