Από τα 148 ολοήμερα σχολεία της Αχαΐας που ήταν να ακολουθήσουν το διευρυμένο ωράριο, σχολώντας στις 5.30 το απόγευμα, τελικά μόλις τα 57, κατόρθωσαν και δημιούργησαν τμήματα. Ούτε τα μισά δηλαδή. 

Τόσο χαμηλό ήταν το ενδιαφέρον των γονέων για να συμμετάσχουν σε αυτό το πιλοτικό πρόγραμμα που ξεκίνησε το υπουργείο Παιδείας, θέλοντας αφενός να διευκολύνει τις οικογένειες που ο πατέρας και η μητέρα εργάζονται και αφετέρου να ενισχύσει τον θεσμό του ολοήμερου σχολείου.

Τα υπόλοιπα από τα ολοήμερα σχολεία θα ακολουθήσουν το ωράριο που είχαν και την προηγούμενη χρονιά, με τα νηπιαγωγεία να σχολάνε στις 4 το απόγευμα και τα δημοτικά στις 3 ή στις 4, ανάλογα με το ενδιαφέρον των γονέων, αλλά και τα κενά ή τις ελλείψεις στο εκπαιδευτικό δυναμικό.

Ο αριθμός των 57 σχολείων σε σύγκριση με τον αρχικό στόχο που είχε τεθεί (124 δημοτικά και 24 νηπιαγωγεία) είναι ουσιαστικά μία αποτυχία και δείχνει εξαρχής ότι το πειραματικό σχέδιο του υπουργείου τουλάχιστον στην Αχαΐα δεν θα τραβήξει.

Για να δημιουργηθεί ένα τμήμα ολοήμερου θα πρέπει να δηλώσουν ενδιαφέρον και συμμετοχή τουλάχιστον 15 παιδιά. Δεν έγινε κάτι τέτοιο και είναι απίθανο να γίνει στη συνέχεια. Οι αιτίες για αυτό είναι πολλές και διάφορες. 

Σύμφωνα με αρκετούς γονείς το διευρυμένο ωράριο για την Πάτρα και την Αχαΐα μάλλον δεν ήταν αναγκαίο, ούτε διευκολύνει σε κάτι αφού οι αποστάσεις είναι αρκετά μικρές και έχουν καμία σχέση με αυτές της Αθήνας και της Αττικής.

Εκεί το ωράριο αυτό ίσως να διευκολύνει. Επιπλέον, σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, αν η κυβέρνηση ήθελε πράγματι να ενισχύσει τον θεσμό του ολοημέρου, αυτό θα μπορούσε να το κάνει μόνο με δύο τρόπους:

Ενισχύοντας το έμψυχο δυναμικό και δημιουργώντας τις αντίστοιχες υποδομές στα σχολικά κτίρια. Όμως τίποτα από τα δύο δεν έκανε επί της ουσίας.