Αναφέρεται κάπου, όχι καθημερινώς και αδιαλείπτως από μερικές Τηλεοράσεις ότι τα μεγάλα καταστήματα έχουν υπερκέρδη από τις αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων και δη των τροφίμων. Οι αυξήσεις δεν έπρεπε να έχουν τόσην ανοδικήν πορείαν, η οποία δεν είναι ενδεδειγμένη. Λέγεται ότι θα περιορίσουν τις προσφορές μη τυχόν και χάσουν κανένα δεκάλεπτον! Επίσης αναφέρεται ότι περιορίζουν το βάρος της συσκευασίας και η τιμή είναι η αυτή ίσως και μεγαλυτέρα! Ως προς τις καθημερινές αυξήσεις στις τιμές το αντιλαμβανόμεθα όλοι και δεν χρειάζεται να το ακούσομεν από τις Τηλεοράσεις. Από αυτές θα περιμέναμεν να είναι άκρως αυστηρές προς τα μεγάλα καταστήματα λιανεμπορίου όταν αυξάνουν τις τιμές αναιτίως.

Επίσης θα είχαμεν την αξίωση το αρμόδιον Υπουργείον να παρακολουθεί ανελλιπώς τις τιμές και σε περίπτωση παρανομίας να επιβάλει τα ανάλογα πρόστιμα! Έχουν σκοπόν και νόημα τα πρόστιμα στους μεγάλους κυρίως; ΟΧΙ. Μόνον οι πάμφτωχοι συνταξιούχοι πλήρωσαν πρόστιμον 100 Ευρώ διαρκείας κιόλας!!!!γιατί δεν εμβολιάσθησαν!

Πριν από μήνες ο υπουργός αναπτύξεως με καμάρι ανέφερε ότι επεβλήθη πρόστιμον 650.000 Ευρώ σε σούπερ μάρκετ για παραβάσεις!! Ρωτήσαμεν σε σχόλιον ποίον είναι αυτό για να αποφεύγομεν τις υπερτιμήσεις του. Απάντηση δεν πήραμεν, Τώρα ρωτούμεν μετ΄επιτάσεως, Το πρόστιμον πληρώθηκε ή προσέφυγαν οι υπεύθυνοι στα Δικαστήρια μήπως αθωωθούν; Τα πρόστιμα του είδους αυτού έπρεπε να πληρώνονται αμέσως άνευ προσφυγών.

Προσφάτως ανεκοινώθη όι επεβληθη πρόστιμον σε κέντρον των Αθηνών ύψους ενός εκατομμυρίου Ευρώ! Και αυτό ούτε πληρώθηκε ούτε θα πληρωθεί ποτέ! Η τιμωρητική λύση στις περιπτώσεις του είδους είναι κλείσιμον του καταστήματος για ένα έτος και αν επαναληφθεί οριστική. Στην Μύκονον το θέρος γίνονται αναρίθμητες παρανομίες. Αν συληθφεί κάποιος καταστηματάρχης του επιβάλλεται πρόστιμον έστω 100.000 Ευρώ και το κατάστημα είναι ανοικτόν. Το πρόστιμον, το οποίον δεν θα το δώσει, θα το εξοικονομήσει σε ένα βράδυ! Και θα συνεχίζει να κλέπτει τα Δημόσιον. Αποτελεσματική τιμωρία, Κλείσιμον του κέντρου για την περίοδον που παρενόμησε. Όλον το καλοκαίρι και όχι 3 ή 4 ημέρες! Αυτό δεν σημαίνει τίποτε.

Οι έλεγχοι στα καταστήματα τροφίμων έπρεπε να είναι καθημερινοί και λίαν αυστηροί. Τα πρόστιμα δεν πληρώνονται αλλά και δεν συνετίζουν. Μήπως κλείσιμον ολίγων ημερών δύναται να επιβληθεί;; Δεν τολμά ο αρμόδιος υπουργός διότι τα πλείστα είναι συμφερόντων ξένων κρατών και αυτοί θα μας τραβήξουν αμέσως το αυτί για να μη χάνονται τα υπερκέρδη! Είναι έτσι; Απαντήσατε αμέσως στον αποψιλούμενον οικονομικώς Ελληνικόν Λαόν.