Έλαβα πρόσκληση και δηλώνω δημοσίως την συμμετοχή μου την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου τις 8.30μμ στην συζήτηση που θα γίνει στο κτίριο του Δημαρχείου στο Λάππα! Η επισήμως εγκεκριμένη μελέτη επέκτασης του φράγματος Πηνειού είναι έτοιμη και υπογεγραμμένη από τις υπηρεσίες και τον τότε υπουργό, εδώ και 11 χρόνια! Το έργο όμως, δεν προχώρησε εξ αιτίας σκοπιμοτήτων και έλλειψης πολιτικής βούλησης σε όλα τα ανώτερα επίπεδα! Το αρχικό του κόστος αναλυτικά για δύο κεντρικές διώρυγες και τρείς συμπληρωματικές:
Χαμηλή (γεωγραφικά) διώρυγα 6.631.695,70
Υψηλή (γεωγραφικά) διώρυγα 6.204.826,10
Διώρυγα Δ1 888.923,00
Διώρυγα Δ2 910.535,00
Διώρυγα Δ3 538.667,00
Φρεάτιο εισόδου, αγωγός μεταφοράς Φ355 και
δεξαμενή περιοχής Μπεκιραίϊκα 174.636,00
Αντλιοστάσιο Α0 – Έργα Πολτικού Μηχανικού 411.543,50
Καταθλιπτικός αγωγός (3.260 μ.) 1.312.616,00
Αντλιοστάσιο Α0 – Έργα Η/Μ 522.422,70
Άθροισμα 17.585.865,00 Ευρώ
Η υπάρχουσα και σε ισχύ μελέτη που θα παραδώσω μαζί με άλλα επίσημα έγγραφα στο Δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας είναι ολοκληρωμένη, τεχνικά άρτια, αναλυτικά διατυπωμένη και πανέτοιμη να υλοποιηθεί άμεσα, αρκεί να συνταχθούν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και να ενταχθούν σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα! Θα παρουσιάσω επίσης, όλα τα σύγχρονα επίσημα έγγραφα που τεκμηριώνουν, πως είναι εφικτό να δεσμευτούν τα κονδύλια και να ξεκινήσει το ταχύτερο δυνατό η κατασκευή του έργου! Δεν χρειάζεται να εκπονηθεί καμία καινούργια μελέτη για την κατασκευή-επέκταση των δύο διωρύγων διανομής στην Δυτική Αχαΐα! Η μελέτη που πρόσφατα προκηρύχτηκε είναι συμπληρωματική, αφορά μόνο την περιοχή της Ηλείας και δεν επηρεάζει σε τίποτε την προϋπάρχουσα για την Αχαΐα , που βρίσκεται στα χέρια της Περιφέρειας και είναι πλήρης, επίκαιρη καθώς και επιστημονικά και τεχνικά αδιαμφισβήτητη!
Οι παραγωγοί του κάμπου δεν αντέχουν άλλο! Το υπερβολικό ενεργειακό κόστος και οι βλάβες των γεωτρήσεων μαζί με την υφαλμύρωση, καθιστούν ασύμφορες τις καλλιέργειες! Πρέπει επιτέλους να ειπωθούν όλα με το όνομα τους! Καλώ τους αγρότες της Δυτικής Αχαΐας να είναι παρόντες, να διεκδικήσουμε εδώ τώρα να ξεκινήσει το έργο! Είναι τεχνητός μύθος, πως δήθεν δεν επαρκεί το υπάρχον νερό του ταμιευτήρα του φράγματος Πηνειού!
Ελάτε να αποφασίσουμε μαζί ενωμένοι με όλες τις παρατάξεις του Δήμου, τη Δημοτική Αρχή και τον αγροτικό σύλλογο, τις δράσεις για να επιβάλλουμε την κατασκευή του έργου, δίχως καμία πλέον καθυστέρηση.