Τέσσερα άτομα πιάστηκαν από την αστυνομία γιατί είχαν εισέλθει παράνομα σε ένα ακατοίκητο κτίριο και ζούσαν σε αυτό.

Σύμφωνα με την αστυνομία συνέλαβε τα τέσσερα άτομα διότι είχαν εισέλθει και διέμεναν παράνομα σε ακατοίκητο κτίριο, χωρίς να υφίστανται τα απαραίτητα έργα υποδομής για την υγιεινή διαβίωση, ενώ είχαν προκληθεί σημαντικές φθορές και υπήρχε πληθώρα απορριμμάτων, με συνέπεια να υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία.