Πολύ χαλαρή βρήκαμεν την θέση της Ελλάδος, για τα συγχαρητήρια που εν αγνοία μας δώσαμεν μέσω ΝΑΤΟ στην τουρκίαν για την φρικτήν καταστροφήν του 1922. Η Κυβέρνηση προέβη σε διάβημα διαμαρτυρίας και κατόπιν τούτου η ανάρτηση του ΝΑΤΟ καθηρέθη! Αυτό δεν σημαίνει απολύτως τίποτε. Τα γραφόμενα από το ΝΑΤΟ έγιναν γνωστά παντού και στον τουρκικόν τύπον.

Το προσβλητικόν για την Ελλάδα κείμενον έγραφε.

«Ευτυχισμένη Ημέρα Νίκης. Σήμερα συμπληρώνονται εκατό χρόνια από την ανεξαρτησία της Τουρκίας. Συμμετέχουμε με τους Τούρκους συμμάχους μας σε όλο το ΝΑΤΟ και πέραν αυτού, για να γιορτάσουμε τη Νίκη τους».

Η Ελλάδα καταφανώς συγχαίρει μέσα από αυτό, την τουρκίαν που την κατάσφαξε και ξερίζωσε τον επί αιώνες Ελληνικόν πληθυσμόν στην Ιωνίαν. Για το τερατούργημα αυτό δεν κινήθηκε ποτέ καμμία Ελληνική Κυβέρνηση να ζητήσει πίσω τα αρπαγέντα! Ένα εκτομμύριον Έλληνες ξεριζώθηκαν χιλιάδες εσφάγησαν, γυναίκες και παιδιά βιάσθηκαν, εργοστάσια ισοπεδόθηκαν, Ναοί εκάησαν με τους Χριστιανούς μέσα, οικίες Ελλήνων λεηλατήθηκαν, και εμείς σήμερα ανεχόμεθα ή μάλλον στέλνομεν εμμέσως συγχαρητήρια στους φονιάδες της περιόδου, αντί να επιδιώκομεν την άμεσην αποχώρηση από τα εδάφη αυτά. Στο Αιγαίον δεν έχουν ίχνος κυριαρχίας και κοντεύουν να το αρπάξουν, Εμείς για τα δικά μας επί 3000 χρόνια δεν τολμούμεν να ομιλήσομεν!

Για το σημερινόν λίαν σοβαρόν θέμα που η Κυβέρνηση το εχειρίσθη χαλαρώς, να πιεσθεί το ΝΑΤΟ να ανακαλέσει

τα συγχαρητήρια ως προς το μέρος της Ελλάδος. Ούτε εν διανοία δεν είναι δυνατόν να αναφερθούν όμοιες αισχρότητες.

Να το επαναστείλει το ΝΑΤΟ και να γράφει «Πάντες πλην Λακεδαιμονίων». Οι άλλοι φυσικά που μας χαϊδεύουν και εμείς πιστεύομεν στα ψεύδη τους συνεχάρησαν την τουρκίαν που μας κατέσφαξε!!!