Το Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου 2022, διοργανώνεται από τη Μουσική Σχολή
Αλύπιος στην Αθήνα, Διημερίδα με θέμα: “Η Παιδευτική – Θεραπευτική λειτουργία στην
ατομική διδασκαλία των μουσικών οργάνων και της φωνής στα άτομα με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες. Ανταλλαγή παιδαγωγικών εμπειριών, θεραπευτικών
προσεγγίσεων και καλών πρακτικών”.
Η Διημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Σεράφειο Δήμου Αθηναίων, υπό την Αιγίδα του
Δήμου Αθηναίων. Θα συμμετάσχουν καθηγητές Πανεπιστημίων της χώρας και μουσικοί
από όλη την Ελλάδα.
Η Φιλαρμονική Εταιρία Ωδείο Πατρών, από το διδακτικό έτος 2008- 2009, λειτουργεί
τμήμα για παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες και θα συμμετάσχει με εισηγήσεις από
τους: Μαριάννα Μεσσαλά (καθηγήτρια Μονωδίας), Γιάννα Ζωγράφου (καθηγήτρια
Πιάνου), Πάνο Θωΐδη (καθηγητή Κρουστών) και την διευθύντρια Βασιλική Φιλιππαίου.
Οι εισηγήσεις των παραπάνω καθηγητών θα εστιάσουν τόσο στη θεωρητική
προσέγγιση του θέματος όσο και στη βιωματική εμπειρία.