Το Συνέδριο διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Παιδικής και Εφηβικής Γυναικολογίας σε συνεργασία µε την Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Πάτρας και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Μαιευτικής & Γυναικολογικής Εταιρείας και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παιδικής και Εφηβικής Γυναικολογίας.
Πληροφορίες-Εγγραφές: https://mdcongress.gr/event/7-paidikis-2022/