Σας προσκαλούμε στις υπαίθριες συναντήσεις γνωριμίας με το Kendo ,την τέχνη της Ιαπωνικής σπαθασκίας. Πρόκειται για μια σειρά εισαγωγικών δωρεάν μαθημάτων όπου δίνεται η ευκαρία στον κάθε ενδιαφερόμενο να μάθει την βασική τεχνική του Κendo καθώς και την θεωρία του.