Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Υγείας η προκήρυξη των θέσεων γιατρών στα νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας. Στην απόφαση συμπεριλαμβάνεται και η πλήρωση των θέσεων αναισθησιολόγων στο «Καραμανδάνειο» Νοσοκομείο της Πάτρας.

Συγκεκριμένα προβλέπεται η πλήρωση μιας θέσης διευθυντή, μια θέση επιμελητή Α’ και δυο θέσεις επιμελητή Β’. Δηλαδή, στο σύνολο τέσσερις γιατροί αναισθησιολόγοι, αντί δυο θέσεων που προέβλεψε η προηγούμενη προκήρυξη για την οποία δεν υπήρξε ενδιαφέρον από τους γιατρούς, μιας και αυτό θα σήμαινε 15 εφημερίες το μήνα.