Περιμένατε να δείτε φτυάρι και συνεργεία στο Εργοστάσιο Τέχνης;

Θα περιμένετε για ένα εξάμηνο ακόμα τουλάχιστον. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν στην οικονομική επιτροπή ο ανάδοχος που έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου μέσα από τον διαγωνισμό που έγινε ζήτησε παράταση στην προθεσμία ολοκλήρωσης του κατά ένα εξάμηνο.

Η οικονομική επιτροπή του δήμου ενέκρινε την πρόταση του αναδόχου αφού με βάση τις επείγουσες ρυθμίσεις του υπουργείου Μεταφορών, δίνεται στις εταιρείες το δικαίωμα για όσο διάστημα υφίσταται η ενεργειακή κρίση για παράταση που όμως δεν θα υπερβαίνει τους έξι μήνες.

Η παράταση έτσι δόθηκε όμως το ζήτημα είναι ότι οι εργασίες δεν έχουν καν ξεκινήσει. Οπότε η παράταση που δόθηκε από τη στιγμή που το έργο ή καλύτερα η ολοκλήρωση του έργου πάει ένα εξάμηνο πίσω, σημαίνει ότι οι εργασίες θα αργήσουν να ξεκινήσουν.

Σε γενικές γραμμές γίνεται της… παράτασης στον χώρο των δημοσίων έργων που είναι να πραγματοποιηθούν ή ακόμα και αυτών που βρίσκονται σε εξέλιξη. Αξίζει να αναφέρουμε ότι η σύμβαση με τον ανάδοχο υπογράφτηκε από τον περασμένο Φεβρουάριο.