Πρόταση για την διαμόρφωση εικονικού κέντρου ελέγχου κινητικότητας θα απευθύνει ο δήμος της Πάτρας προς την αρμόδια επιτροπή του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 2022.

Η πρόταση αυτή προς τον δήμο έγινε από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών και αφού γίνει αποδεκτή από το δημοτικό συμβούλιο θα κατατεθεί προς έγκριση για να πάρει από εκεί και πέρα τον δρόμο της ή όχι.

Η πρόταση αυτή έχει τον κωδικό ονομασίας Como-N και το εικονικό κέντρο ελέγχου που είναι να διαμορφωθεί θα προχωράει στις καταγραφές και στα αποτελέσματα των δράσεων και των δικτύων της Έξυπνης Πόλης για τα θέματα κινητικότητας και ειδικότερα για την πολυτροπική κινητικότητα.

Η πολυτροπική κινητικότητα έχει να κάνει με τη μείωση της διέλευσης των οχημάτων, Ι.Χ. δικύκλων και επαγγελματικών φορτηγών, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτή την κατεύθυνση την ενίσχυση της χρήσης των εναλλακτικών μέσων μεταφοράς που είναι φιλικά προς το περιβάλλον, σε συνδυασμό με την χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και Συγκοινωνίας.

Μέσα στο πλαίσιο της πολυτροπικής κινητικότητας περιλαμβάνεται και η πεζοπορία εκτός από το ποδήλατο και τα υπόλοιπα εναλλακτικά μέσα. Η Πάτρα μαζί με άλλες πόλεις θα συμμετέχει σε ένα δίκτυο που θα στηθεί με βάση το εικονικό αυτό κέντρο ελέγχου το οποίο θα ενοποιεί κατά μία έννοια τις πόλεις στο πεδίο της βιώσιμης κινητικότητας. 

Το εικονικό κέντρο ελέγχου καταγράφοντας τα αποτελέσματα των έξυπνων συστημάτων για την κινητικότητα θα έχει την δυνατότητα να παίξει ένα συμβουλευτικό ρόλο, δίνοντας τις αντίστοιχες κατευθύνσεις προς την πολιτεία και τα αρμόδια όργανα της για την επίτευξη του στόχου που είναι η μείωση της χρήσης και της διέλευσης των οχημάτων μέσα στα μεγάλα αστικά κέντρα. 

Η καταγραφή των στοιχείων και η μεταφορά των πληροφοριών από το εικονικό κέντρο ελέγχου θα γίνεται με τη χρήση της σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης.

Τα στοιχεία που θα δίνονται από το εικονικό κέντρο ελέγχου, σε ότι αφορά την Πάτρα, θα ληφθούν υπόψη και στο Σχέδιο της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

Πάντως για να προχωρήσει η πρόταση για το Como- N και να μπει σε ένα στάδιο υλοποίησης χρειάζεται η έγκριση της αρμόδιας επιτροπής του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.