Φρικιασμός και ατελεύτητη αισχρότητα μας διακατέχει εκάστην ημέραν που ακούμεν και δη εν εκτάσει τα πάσης μορφής εγκλήματα και βιασμούς ανηλίκων. Λέγομεν εκάστην ημέραν διότι αυτό είναι η πραγματικότητα. Καθημερινώς οι περιγραφές δεν απολείπουν αλλά δυστυχώς είναι και εκτενείς! Δίδονται λεπτομέρειες οι οποίες ουδόλως έπρεπε να μνημονεύονται!

Η ακατάσχετη σφαγή γυναικών από τους συζύγους έχει καταντήσει οικτρός κανόνας. ‘Άραγε οι δράστες φοβούνται τον Νόμον;;; Και αν τον φοβούνται γιατί προβαίνουν σ’ αυτές τις θηριωδίες; Οι ψηφίσαντες τους Νόμους προς υποστήριξη του Ελληνικού πληθυσμού έχουν διερωτηθεί ποτέ για τις καθημερινές ανθρωποκτονίες; Σκέφθηκαν αν πρέπει να ληφθούν νέα μέτρα; Ή ακούνε τις θηριωδίες και δεν υπάρχει ψυχικός σπαραγμός; Και κάτι που δεν είναι πάντα εντόνως διευκρινιζόμενον. Πρόκειται για Έλληνες φονιάδες ή μήπως υπάρχουν και δράστες από τους οικονομικούς ή παρανόμους μετανάστες;;; Η πυκνότητα των εγκλημάτων του είδους αλλά και άλλων φόνων μετά ληστειών, πλήττουν βαρύτατα τον χαρακτήρα του Έλληνος ο οποίος μέχρι προ τινος δεν προέβαινε σε εγκλήματα τοιαύτης και τοσαύτης εκτάσεως. Ήταν Λαός ήσυχος, ήρεμος και ευγενής. Πως αιφνιδίως απέβαλεν αυτά τα προαιώνια προτερήματά του;; Και γιατί να τα αποβάλλει αν όντως αυτό ισχύει; Αν δρουν έποικοι και διασύρουν οικτρώς την Ελλάδα, τι μέτρα λαμβάνονται για να δοθεί ευρεία δημοσιότητα ότι δεν εγκλημάτησαν γηγενείς; Πως θα διαφυλαχθεί το κύρος της Ελλάδος ως ασφαλούς χώρας;;

Το άλλον φρικτόν πολυημερήσιον έγκλημα της ασελγείας επί νεαρών αρρένων και θηλέων και σε πολύ μικρές ηλικίες πως θα αποτραπεί; Γονείς, διδάσκαλοι, γυμναστές, αστυνομικοί, οικείοι, κληρικοί, ανάδοχοι, μη εξαιρουμένων και των εποίκων, ασελγούν σε πρώτην ευκαιρίαν ή και κατ΄ εξακολούθηση επί νεαρών αδιακρίτως φύλου, τα πλείστα σε μικρές ηλικίες!!! Πως εκολάφθη αυτό το ολέθριον βδέλυγμα;

Τα κατά κόρον εγκλήματα που ανεφέραμεν έχουν υποβιβάσει το κύρος της χώρας μας, ως αψόγου και αμώμου σε εγκληματικές και βάναυσες ανομίες. Χώρα με ιδιαίτερα καλόν όνομα. Το όνομα αυτό, η έξωθεν αρίστη μαρτυρία, με τα εγκλήματα και τους επαίσχυντους βιασμούς ήρχισε να θολούται. Ποίοι και πως θα το λαμπικάρουν ως πρότερον και δη αμεσότατα;;;;