Ο Δήμος Πατρέων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων, για την υλοποίηση του Υποέργου 2 «Προσωπικό λειτουργίας του κόμβου» της Πράξης «Δομή προώθησης πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Πατρέων» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, προώθησης της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας και των διακρίσεων», στο Δήμο Πατρέων, που εδρεύει στην Πάτρα της Περιφερειακής Ενότητας Αχαϊας. Οι ειδικότητες αφορούν: 2 άτομα ΠΕ Καλών Τεχνών και 1 άτομο ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και η διάρκεια της σύμβασης είναι από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 12 μήνες με ανανέωση ή παράταση έως τη λήξη της Πράξης. Τα κύρια προσόντα και τα προσόντα Α΄ Επικουρίας, καθώς και όλες τις πληροφορίες και τα σχετικά έντυπα οι υποψήφιοι μπορούν να τα αναζητήσουν αναλυτικά στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ΄ αριθ. ΣΟΧ 2/2022 που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Πατρέων

https://www.e-patras.gr/el/anakoinosi-yp-arithm-soh-22022-gia-tin-
proslipsi-prosopikoy-me-synapsi-symbasis-ergasias-idiotikoy

Διάρκεια αιτήσεων: Ημερομηνία Έναρξης : 03/08/2022 -
Ημερομηνία Λήξης : 12/08/2022