Πάνω από 900 κενά υπάρχουν στις θέσεις του Πανεπιστημίου Πατρών, φέτος μετά από τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων και τις βάσεις που αναρτήθηκαν.

Πιο συγκεκριμένα στο Πανεπιστήμιο Πατρών με βάση τις ανακοινώσεις των βάσεων θα εγγραφούν την φετινή χρονιά 4.669 πρωτοετείς φοιτητές, ενώ οι διαθέσιμες θέσεις ήταν 5.622.

Κατά συνέπεια μένουν κενές 953 θέσεις εξαιτίας της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, αλλά και τους συντελεστές δυσκολίας που έβαλαν από μόνες τους φέτος οι σχολές, με βάση την δυνατότητα που τους δίνει πλέον το ίδιο το σύστημα.

Ωστόσο, στην πραγματικότητα οι φοιτητές που θα εγγραφούν είναι περισσότεροι από 4.669 αφού μέσα σε αυτούς θα πρέπει να προσθέσουμε και τους σπουδαστές που θα πάρουν μεταγραφή σε κάποια από τις σχολές του Πανεπιστημίου Πατρών ή και αυτούς που θα εισαχθούν από διάφορες ειδικές κατηγορίες και ομάδες.

Οπότε οι πρωτοστατείς φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών αναμένεται να είναι κοντά στους 5.000 και όχι σχεδόν 4.000, όπως έλεγαν οι αρχικές εκτιμήσεις μετά από τις αναρτήσεις των βάσεων. Σε κάθε περίπτωση θα είναι πάντως λιγότεροι από τα προηγούμενα χρόνια όταν δεν υπήρχε η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής και η εισαγωγή στα ακαδημαϊκά ιδρύματα ήταν χωρίς φράγματα και εμπόδια.

Πάντως, σε ότι αφορά τον ερχομό των φοιτητών και το ζήτημα της τόνωσης που θα δώσουν στην πόλη, πέρα από τους πρωτοετείς και τους ήδη υπάρχοντες, τους δευτεροετείς, τους τριτοετείς και τους τελειόφοιτους, στην Πάτρα θα έρθουν και σχεδόν 2.000 φοιτητές από τις σχολές που πλέον αλλάζουν έδρα, με βάση τον νέο ακαδημαϊκό χάρτη που έχει διαμορφωθεί.


Τμήματα με μικρό αριθμό σπουδαστών

Ωστόσο, αρκετά από τα τμήματα που θα λειτουργήσουν θα έχουν ελάχιστο αριθμό σπουδαστών και ορισμένα μάλιστα σε τέτοιο βαθμό που θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα, όπως για παράδειγμα αυτό της Ιχθυοκαλλιέργειας, της Φυτικής Παραγωγής, των Θεατρικών Σπουδών ή και της Γεωλογίας.

Το φαινόμενο αυτό - των κενών θέσεων και των τμημάτων με ελάχιστους φοιτητές - δεν ισχύει βέβαια μόνο για το Πανεπιστήμιο Πατρών, αλλά για όλα τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και έρχεται για να σκιαγραφήσει το επίπεδο των υποψηφίων.

Επίπεδο που κάθε πέρυσι είναι και καλύτερο, απόρροια της δημόσιας εκπαίδευσης και του όλου συστήματος της ελληνικής παιδείας, των σχολείων και κατά επέκταση της ίδιας της κοινωνίας. Γιατί τα σχολεία είναι ο καθρέπτης των κοινωνιών.