Έναν διεθνή διαγωνισμό προωθεί και έχει ξεκινήσει να τρέχει ο δήμος της Πάτρας για την ανάπτυξη έξυπνων εφαρμογών που αφορούν την βιώσιμη κινητικότητα και έχουν σαν σκοπό τους την βελτίωση του κυκλοφοριακού και την εύρυθμη κίνηση των οχημάτων στο ιστορικό κέντρο της πόλης.

Ο δήμος της Πάτρας απευθύνει έτσι πρόσκληση στις ενδιαφερόμενος εταιρείες για να αναλάβουν το έργο και να προχωρήσει στη συνέχεια στην υλοποίηση του, σε ένα πρότζεκτ που αφορά την χρήση των τεχνολογικών μέσων και την αξιοποίησης της πληροφορικής για την βελτίωση του κυκλοφοριακού στην Πάτρα.

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται με 950.000 ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ενώ έχει ενταχθεί στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014 – 2020» και συγκεκριμένα στον φάκελο της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. 

Το όλο σύστημα θα στηρίζεται σε έξι υποσυστήματα το καθένα εκ των οποίων θα εξυπηρετεί διαφορετικά πεδία και θα κάνει άλλες εργασίες που όμως θα σχετίζονται πάντα όμως με το κεντρικό θέμα του κυκλοφοριακού και την ενημέρωση για την κατάσταση αυτού σε πραγματικό χρόνο. Τα υποσυστήματα αυτά έχουν ως εξής:

-Τον έλεγχο παρακολούθησης κυκλοφοριακών συνθηκών και χρόνο υπολογισμού ταξιδιού ή μετακίνησης σε πραγματικό χρόνο. Το σύστημα αυτό θα αποτελείται από συσκευές Bluetooth (28 συνολικά με το συνοδευτικό λογισμικό μαζί) που θα εγκατασταθούν στα κατάλληλα σημεία εισόδου και εξόδου της πόλης.

- Τον έλεγχο διαθεσιμότητας της παρόδιας στάθμευσης στο κέντρο της πόλης μέσω αισθητήρων (πάνω από 800 συνολικά) που θα αποστέλλουν τα στοιχεία και τις πληροφορίες στην κεντρική πλατφόρμα διαχείρισης της στάθμευσης. Η πλατφόρμα θα επεξεργάζεται και θα οπτικοποιεί την πληροφορία και έτσι η εικόνα θα δίνεται στον χρήση της εφαρμογής σε πραγματικό χρόνο.

- Κι το τρίτο υποσύστημα αφορά την αποτύπωση των διαθέσιμων χώρων στάθμευσης εντός του αστικού ιστού. Πιο συγκεκριμένα έχει να κάνει με τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης και των ελεύθερων θέσεων σε υπαίθριους δημοτικούς χώρους στάθμευσης, μέσω αισθητήρων διέλευσης στα σημεία εισόδου – εξόδου των χώρων αυτών.

-Τέταρτο σκέλος του έργου αφορά την ανάπτυξη δικτύου μεταβλητών πινακίδων (4 συνολικά), πάνω στις οποίες θα επιγράφονται σχετικά μηνύματα για το κυκλοφοριακό και που θα τοποθετηθούν σε στρατηγικά επιλεγμένες θέσεις των δρόμων της Πάτρας, ενημερώνοντας οδηγούς και τα διερχόμενα οχήματα για τις κυκλοφοριακές συνθήκες εντός της πόλης και του αστικού της ιστού.

- Το πέμπτο υποσύστημα θα αφορά την προμήθεια, την εγκατάσταση και την λειτουργία έξυπνων στάσεων για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Μέσα στα πλαίσια του έργου θα πραγματοποιηθεί επέκταση του υπάρχοντος δικτύου (συνολικά θα εγκατασταθούν 24 επιπλέον πινακίδες), ενώ θα υπάρχει δυνατότητα ενημέρωσης στον χρήστη μέσω διαδικτύου, σε κινητά τηλέφωνα ή σε φορητές συσκευές.

-Το έκτο υποσύστημα αφορά ουσιαστικά την διαχείριση των παραπάνω συστημάτων με την επεξεργασία των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, καθώς αφενός περιλαμβάνει την διαμόρφωση μιας διαδικτυακής πύλης (Web Portal) και αφετέρου την εφαρμογή σε κινητά τηλέφωνα και σε φορητές συσκευές χρήστης (mobile app) θα μπορεί να κατεβάζει ο χρήστης από τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά καταστήματα.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η διάρκεια της σύμβασης ανέρχεται σε δώδεκα μήνες, ενώ οι προσφορές των ενδιαφερόμενων εταιρειών θα κατατίθενται έως τις 30 Αυγούστου και θα ανοίξουν στις 5 Σεπτεμβρίου.