«Πράσινο» φως δόθηκε στον δήμο της Πάτρας για την εγκατάσταση του δικτύου ηλεκτρικών ποδηλάτων και του συστήματος που θα δώσει την δυνατότητα στην πόλη για να το βάλει στην καθημερινότητα της.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο δήμος έλαβε θετική απάντηση στον σχεδιασμό που είχε κάνει για την εγκατάσταση του συστήματος αυτού, αξιοποιώντας έτσι στο έπακρο διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα που προωθούν την εναλλακτική αστική μετακίνηση στο πλαίσιο της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, με φιλικά μέσα προς το περιβάλλον.

Η χρηματοδότηση του έργου εγκρίθηκε μέσα από το πρόγραμμα που είχε βγει και έτσι ο δήμος προχωρώντας τις διαδικασίες στην οικονομική επιτροπή θα λάβει το ποσό των 434.000 ευρώ που αφορά τον προϋπολογισμό του συστήματος και του όλου έργου.

Μέσα στο επόμενο διάστημα ο δήμος έτσι θα προχωρήσει στις απαραίτητες διαδικασίες για την προμήθεια των ποδηλάτων και την εγκατάσταση του συστήματος βάση του σχεδιασμού που έχει κάνει, μέσα από σχετικό διαγωνισμό.

Όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες αυτές θα ξεκινήσουν οι εργασίες για την εγκατάσταση και τη λειτουργία του όλου συστήματος. Το σύστημα θα είναι αυτοματοποιημένο και θα επιτρέπει την αυτόματη μίσθωση των ηλεκτρικών ποδηλάτων χωρίς την παρουσία προσωπικού.

Ο πολίτης που ενδιαφέρεται να πάρει το ηλεκτρικό ποδήλατο για την μετακίνηση του θα έχει την δυνατότητα να το παραλάβει από τους υφιστάμενους σταθμούς, να το χρησιμοποιεί για όση ώρα θέλει και στη συνέχεια να το επιστρέφει στα σημεία στάθμευσης.

Τα σημεία αυτά έχουν επιλεχθεί βάση του σχεδιασμού που έχει ολοκληρωθεί και θα ανακοινωθούν από τον δήμο όταν έρθει η ώρα. Οι σταθμοί ενοικίασης θα φορτίζουν τα σταθμευμένα ποδήλατα και θα περιλαμβάνουν θέσεις κλειδώματος για την προστασία των ποδηλάτων και του συστήματος.

Το έργο περιλαμβάνει εξοπλισμό, λογισμικό και υπηρεσίες, ενώ ο δήμος εξασφάλισε μετά από πρόσκληση που έκανε την παρουσία ενός ειδικού τεχνικού συμβούλου – με προϋπολογισμό 8.000 ευρώ – για την παρακολούθηση των δράσεων μικροκινητικότητας και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια υλοποίησης τους, αλλά και την υποστήριξη της όλης διαγωνιστικής διαδικασίας.