Ο βουλευτής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής στην Πυροσβεστική Ακαδημία Άγγελος Τσιγκρής, επανέφερε παλαιότερο αίτημά του, με το οποίο ζητούσε τη δημιουργία δεύτερου Πυροσβεστικού Σταθμού στην Πάτρα, η οποία διαθέτει μόνο έναν πυροσβεστικό σταθμό, που δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις αυξημένες ανάγκες πυροπροστασίας της ευρύτερης περιοχής.

Να σημειωθεί ότι ο Αχαιός βουλευτής στις 4.2.2020 είχε ζητήσει από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη -από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής- τη δημιουργία δεύτερου Πυροσβεστικού Σταθμού στην Πάτρα, ενώ στις 27.5.2021 είχε καταθέσει και σχετική Ερώτηση στη Βουλή (Αριθμός πρωτοκόλλου: 6885 / 27.5.2021).