Τα τελευταία ολίγα χρόνια, συνηθίζομεν να ενοικιάζομεν πυροσβεστικά αεροπλάνα ορισμένους μήνες για αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Φυσικά η ενέργεια αυτή μπορεί να είναι επιβεβλημένη, αλλά στην πραγματικότητα αποτελεί αδιαφορίαν της Πολιτείας για την προστασίαν των δασών. Ο λόγος απλούστατος. Κάθε χρόνον έπρεπε να αγοράζει πυροσβεστικά αεροπλάνα και να έχει έναν στόλον περίπου εκατόν (100) ενεργών. Την πρόταση αυτήν την δημοσιοποιούμεν επί 50 χρόνια από τις εφημερίδες που κυκλοφορούσαμεν και εσχάτως από το διαδίκτυον. Το σύνθημα μας ήταν και παραμένει συνεχώς ανακραζόμενον.

Να αποκτήσομεν εκατόν (100) πυροσβεστικά αεροπλάνα.

Φυσικά αν είχαν υιοθετήσει την εισήγησή μας, τα αεροπλάνα θα είχαν αποκτηθεί χωρίς οικονομικήν πίεση και από τα δάση μας θα είχαν σωθεί πολλές χιλιάδες στρέμματα. Και ο λόγος απλούστατος. Αν μόλις εκδηλωθεί πυρκαγιά εφορμήσουν 20 ως 40 αεροπλάνα η πυρκαγιά θα σβήσει εν ριπή οφθαλμού. Αν προσπαθούμεν με ολίγα, κάτω των 10 να σβήσομεν την φωτιάν ίσως έχομεν χάσει πολλά.

Η μεγάλη μας απορία είναι γιατί αγοράζομεν συνεχώς πολεμικά αεροσκάφη; Προτάσσουν την δικαιολογίαν, για να αντιμετωπίσομεν τον εχθρικόν γείτονα ο οποίος είναι έτοιμος να μας επιτεθεί. Και αυτή η αναφερομένη απειλή γίνεται επί 30 χρόνια, χωρίς ο εχθρός να μας έχει επιτεθεί. Και εμείς αγοράζομεν συνεχώς πολεμικά ακόμα και τώρα που είμεθα καταχρεωμένοι! Αν μας επιτεθεί ο εχθρός δεν μπορούμεν να ενοικιάσομεν όσα έχομεν ανάγκην πέραν αυτών πού ήδη έχομεν: Φυσικά μπορούμεν. Γιατί λοιπόν δεν είμεθα επιφυλακτικοί στις αγορές πολεμικών αεροπλάνων και γενναιόδωροι στις αγορές πυροσβεστικών;;;

Αν κάνω λάθος καλόν θα ήταν να το μάθω.