Γιγαντιαία λάθη σε βάρος του κύρους και της αξιοπρεπείας του Υπερήφανου Ελληνικού Λαού διαπράττουν καθημερινώς Κυβέρνηση και Μέσα Ενημερώσεως. Η μεν Κυβέρνηση με την απόλυτη αδυναμίαν της να αντισταθεί στις καθημερινές ψευδείς δηλώσεις των τούρκων. Εκδίδουν συνεχώς ανακοινώσεις, χάρτες ή δηλώνουν για την αμφισβήτηση της Ελλάδος επί του αιωνίου Αιγαίου Πελάγους, Δεν έπρεπε να δίδωμεν καμμίαν απάντηση γιατί έτσι φαίνεται ότι προσπαθούμεν να διεκδικήσομεν το δικόν μας κεκτημένον. Εφ΄ όσον είναι δικά μας τα νησιά δεν χρειάζεται καμμία απάντηση στις παράλογες αναφορές των τούρκων. Έτσι κλωνίζεται η προαιώνιος κυριαρχία μας στα μάτια των τρίτων.

Επίσης έπρεπε από ετών να είχαμεν απαγορεύσει τις παραβιάσεις του εναερίου χώρου. Πέρυσί έφθασαν τις 650 περίπου και φέτος τις 2.700!!!! Αγοράζομεν πολεμικά αεροπλάνα για να διώχνομεν τους παραβάτες; Πληρώνομεν δις Ευρώ για την αγορά πολεμικών και επίσης πολλά δις για καύσιμα κάθε χρόνον, χωρίς ουσιαστικόν λόγον; Αν τους απαγορεύαμεν τις παραβιάσεις διότι θα καταρίπταμεν τα αεροπλάνα τους δεν θα είμεθα ήσυχοι; Πως σε ολίγα λεπτά απαγορεύσαμεν τις υπερπτήσεις Ρωσικών αεροπλάνων στην Ελλάδα στα πλαίσια των παραλόγων κυρώσεων; Οι υπερπτήσεις Ρωσικών αεροπλάνων είναι όφελος για την Ελλάδα, οι υπερπτήσεις τουρκικών είναι απόλυτη οικονομική καταστροφή με αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιώματων. Γιατί δεν τις απαγορεύομεν και αφήσαμεν το χρέος να φθάσει στο ήμισυ του Δημοσίου με απόλυτη απώλεια της εθνικής μας αξιοπρεπείας;

Από την άλλην πλευράν είναι τα Μέσα Ενημερώσεως τα οποία μας παρουσιάζουν εκτενώς και σε πρώτην είδηση τα αίσχη των τούρκων σε βάρος μας! Δεν μπορούν να τα αποσιωπήσουν πλήρως; Πληγώνουν βαθύτατα το ηθικόν των Ελλήνων! Δεν το αναγνωρίζουν; Θέτουν υπεράνω των Ελλήνων τους τούρκους!

Επομένως η απόλυτη ταπείνωση της αξιοπρεπείας των Ελλήνων γίνεται από τους τούρκους και από τους αδιαφορούντες Έλληνες!

Η ηθική ταπείνωση των Ελλήνων μέχρι που θα φθάσει; Την ηθικήν ταπείνωση ακολουθούν και ψυχολογικά προβλήματα!

Ποίος θα τα θεραπεύσει;;;