Στο ΠΓΝΠ έλαβε χώρα την Τρίτη, για πρώτη φορά, καρδιοχειρουργική επέμβαση ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΜΙΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ. Η επέμβαση αυτή έχει σαν αποτέλεσμα τη διατήρηση της φυσικής βαλβίδας του ασθενούς, και όχι την αντικατάστασή της με ζωική ή μηχανική πρόσθεση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μεγάλα οφέλη για τον ασθενή και από αιμοδυναμικής πλευράς, αλλά και από φαρμακευτικής αγωγής – αφού δεν υπάρχει ανάγκη περαιτέρω φαρμάκων μετά την επέμβαση.

"Ο ασθενής, άνδρας 65 ετών, προσήλθε στο Νοσοκομείο συμπτωματικός, και διαγνώστηκε με σοβαρή ανεπάρκεια της Μιτροειδούς βαλβίδας, σε έδαφος σοβαρής πρόπτωσης της οπίσθιας γλωχίνας. Χειρουργήθηκε χθες με μεγάλη επιτυχία, επιβεβαιούμενη από περιεγχειρητικό διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογραφικό έλεγχο. Αποδιασωληνώθηκε την ίδια ημέρα, κινητοποιήθηκε και σήμερα βρίσκεται σε άριστη μετεγχειρητική κατάσταση στην Καρδιοχειρουργική ΜΕΘ" αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Διοικητής ΠΓΝΠ Δρ Δημήτριος Μπάκος.