Από το Διεθνές φεστιβάλ Πάτρας γίνεται γνωστό ότι η προγραμματισμένη για την Κυριακή 10 Ιουλίου Θεατρική παράσταση «Ακούω ήχον κώδωνος» ακυρώνεται μετά την επίκληση λόγων ανωτέρας βίας από την παραγωγή.