Ανοίγουμε τα μάτια και την καρδιά μας, ενώνουμε την φωνή μας και τραγουδάμε με τους encardia δηλώνοντας την αλληλεγγύη μας στους πρόσφυγες και τους μετανάστες σε όλη την χώρα, σε όλη τη γη.
Θα ζήσουμε μαζί!
H Κίνηση Υπεράσπισης Δικαιωμάτων Προσφύγων & Μεταναστών/τριών είναι μία συλλογικότητα εθελοντών η οποία απαρτίζεται από ισότιμα μεταξύ τους μέλη η οποία δραστηριοποιείται στην Πάτρα από το 2007. Λειτουργεί με ανοικτές διαδικασίες και συνελεύσεις οι οποίες πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση (Τετάρτη 19.30 στο στέκι της Κίνησης στην οδό Ιωάν. Βλάχου 19). Παρέχει διδασκαλία μαθημάτων ελληνικής γλώσσας, συμβουλευτική και διασύνδεση με αρμόδιες υπηρεσίες. Πραγματοποιεί συλλογή και διανομή τροφίμων και ρούχων. Η υλοποίηση των δράσεων στηρίζεται στις δυνάμεις των μελών της Κίνησης και στη στήριξη πολιτών οι οποίοι συνδράμουν.Η Κίνηση αναδεικνύει τα προβλήματα που προκαλούνται λόγω της αντιμεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης και της Ε.Ε. και διεκδικεί την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των μεταναστών/τριών και προσφύγων.
Οι encardia, η ιδιότυπη και ελκυστική αυτή μουσική κολεκτίβα, αποτελούν την εποχή αυτή ένα από τα πλέον προβεβλημένα στη χώρα και διεθνώς ελληνικά σχήματα της world μουσικής. Προσηλωμένοι στην πλούσια παραδοσιακή και γεμάτη ενέργεια μουσική της Κάτω Ιταλίας, μας ταξιδεύουν μουσικά στα απόμακρα χωριά της Καλαβρίας, στις όμορφες περιοχές του Salento και σ’όλα εκείνα τα μέρη που μιλούν ακόμη Γκρεκάνικα κι άλλες τοπικές διαλέκτους.