Κλείνει η πλατφόρμα του Power Pass και όσοι δικαιούχοι δεν έχουν ακόμα υποβάλει την αίτηση τους θα πρέπει να σπεύσουν να ολοκληρώσουν την διαδικασία στη σχετική πλατφόρμα του Gov.gr.
To ενδεχόμενο να δοθεί μια παράταση 1-2 ημερών είναι υπαρκτό, προκειμένου να λυθούν και τα τελευταία προβλήματα που υπήρξαν κατά τη διαδικασία υποβολής. Η επιστροφή χρημάτων από 18 έως και 600 ευρώ ανάλογα με το ύψος της ρήτρα αναπροσαρμογής που είχε πληρώσει κάθε καταναλωτής αναμένεται να ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες, στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δώσουν όσοι καταναλωτές έχουν ήδη υποβάλλει την αίτηση τους, καθώς θα ήταν καλό να κάνουν έναν τελευταίο έλεγχο η αίτηση τους έχει παραληφθεί οριστικά από το σύστημα και εμφανίζεται η ένδειξη «υπό εκκαθάριση». Σε περίπτωση που διαπιστώσουν ότι η αίτηση τους βρίσκεται σε σε εκκρεμότητα θα πρέπει να κάνουν έναν έλεγχο των στοιχείων, προκειμένου να διορθώσουν τυχόν λάθη και να ολοκληρώσουν την υποβολή.

Συγκεκριμένα όσοι έχουν υποβάλλει ή επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση έστω και την τελευταία στιγμή θα πρέπει να προσέξουν τα εξής σημεία:
1.Σε περίπτωση που υπάρχουν λάθη στα προσυμπληρωμένα στοιχεία της κύριας κατοικίας ή υπάρχει αλλαγή της κύριας κατοικίας μετά την 1η Δεκεμβρίου με αποτέλεσμα το σύστημα να μην έχει συμπληρώσει αυτόματα τα νέα στοιχεία, οι καταναλωτές θα πρέπει να κάνουν τις αλλαγές των στοιχείων στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «Δήλωση Κύριας Κατοικίας για Power Pass». Μετά την αλλαγή των στοιχείων οι καταναλωτές θα πρέπει να επιστρέψουν στην πλατφόρμα του Power Pass για να ολοκληρώσουν την αίτησή τους.

Ειδικότερα σε περίπτωση που τα στοιχεία κύριας κατοικίας έχουν αντληθεί από τη δήλωση Ε1 φορολογικού έτους 2020 και έκτοτε έχετε αλλάξει κυρία κατοικία μπορείτε να δηλώσετε την κύρια κατοικία σας και τη μεταβολή ή μεταβολές που πραγματοποιήσατε από την 1/12/2021 και μετά. Εφόσον έχετε μεταβάλει την κύρια κατοικία σας κατά την 1/12/2021 ή 1/1/2022 (ανάλογα με την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωσή σας), πρέπει να δηλώσετε την κύρια κατοικία σας για κάθε 1η ημέρα του μήνα μέχρι και τον μήνα Μάιο 2022. Η πλατφόρμα δημιουργεί ισάριθμες δηλώσεις, μια για κάθε έναν μήνα που θα επιλέξετε.

Για παράδειγμα αν έχετε υποβάλει δήλωση φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2021 και αλλάξατε την κύρια κατοικία σας στις 30 Ιανουαρίου 2022 στο πεδίο «Μήνες» θα πρέπει να επιλέξετε το μήνα Φεβρουάριο 2022 και όχι τον Ιανουάριο αφού η μεταβολή έγινε μετά την 1η Ιανουαρίου και να συμπληρώσετε τα σχετικά πεδία. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε όλους τους μήνες από Φεβρουάριο έως Μάιο 2022 και να δηλώσετε τη νέα κύρια κατοικία σας, συμπληρώνοντας τα σχετικά πεδία η και να επιβεβαιώσετε την κατοικία σας στους υπόλοιπους μήνες.

Αν τα στοιχεία κύριας κατοικίας σας έχουν αντληθεί από τη δήλωση Ε1 φορολογικού έτους 2021, μπορείτε να δηλώσετε την κύρια κατοικία σας και τη μεταβολή ή μεταβολές που πραγματοποιήσατε, από την 1/1/2022 και μετά. Αν η νέα κύρια κατοικία σας είναι ιδιόκτητη πρέπει να δηλώσετε τον αριθμό ΑΤΑΚ που αναγράψατε στην δήλωση Ε9 όταν την αποκτήσατε. Αν η νέα κύρια κατοικία σας είναι μισθωμένη ή παραχωρούμενη θα δηλώσετε τον αριθμό της δήλωσης μίσθωσης ή παραχώρησης που έχει υποβληθεί από τον εκμισθωτή ή παραχωρούντα το ακίνητο στην εφαρμογή «Δηλώσεις Μίσθωσης Ακινήτων» στην ψηφιακή πύλη myAADE.

2. Ο χρόνος τελειώνει σήμερα και για την απαραίτητη αλλαγή των στοιχείων στη φορολογική δήλωση για τους γονείς με φοιτητές εξαρτώμενα μέλη που σπουδάζουν σε άλλη πόλη και καταβάλλουν ενοίκιο για τη μισθωμένη κατοικία. Πριν κατατεθεί η αίτηση του Power Pass, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν φορολογική δήλωση, στην οποία θα είναι συμπληρωμένα τα στοιχεία για τη δική τους κύρια κατοικία, αλλά και να συμπληρώσουν στο έντυπο Ε1 τον πίνακα 6 που αφορά το ενοίκιο φοιτητικής κατοικίας και τον αριθμό της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της κατοικίας. Στη συνέχεια στην ηλεκτρονική αίτηση θα συμπληρώσουν την ένδειξη για την επιδότηση της φοιτητικής κατοικίας.

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι γονείς στη πλατφόρμα της ΑΑΔΕ είναι να συμπληρώσουν τον ΑΦΜ του εξαρτώμενου τέκνου, να επιλέξουν πεδίο «Παροχή ρεύματος» εμφανίζονται οι παροχές, όπως έχουν δηλωθεί στην περ. 12 του ΠΙΝΑΚΑ 6 του Ε1, και βάσει της επιλογής της παροχής, συμπληρώνονται αυτόματα και τα υπόλοιπα πεδία και να επιλέξουν το μήνα ή τους μήνες, για τους οποίους το τέκνο διέμενε στην κατοικία, στην οποία αντιστοιχεί η δηλωθείσα παροχή ρεύματος την 1η εκάστου μήνα.

Στη συνέχεια, μπορούν να δηλώσουν τυχόν μεταβολή ή μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν από την 1/1/2022 και μετά. Εφόσον έχει μεταβληθεί η κατοικία του εξαρτώμενου τέκνου σας από την 1/1/2022, πρέπει να δηλώσουν την κατοικία του κατά την 1η ημέρα του κάθε μήνα μέχρι και τον μήνα Μάιο 2022 ή μέχρι το μήνα που ισχύει η μίσθωση. Αν ο το παιδί μετακόμισε σε νέα φοιτητική κατοικία στις 20 Ιανουαρίου 2022 και έκτοτε κατοικεί εκεί ο γονέας πρέπει να υποβάλλει δύο δηλώσεις, μία για την προηγούμενη φοιτητική κατοικία και μία για τη νέα φοιτητική κατοικία.

Για την πρώτη δήλωση αναγράφει τον ΑΦΜ του τέκνου, στο πεδίο «Μήνες» επιλέγει τους μήνες Δεκέμβριο 2021 και Ιανουάριο 2022 και δηλώνει τον αριθμό παροχής ρεύματος της προηγούμενης φοιτητικής κατοικίας του (δηλ. αυτής που έχει δηλώσει στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2021). Για τη δεύτερη δήλωση, δηλώνει τον ΑΦΜ του τέκνου, στο πεδίο «Μήνες» επιλέγει τους μήνες από Φεβρουάριο έως Μάιο 2022 ή μέχρι το μήνα που ισχύει η μίσθωση και δηλώνει τον αριθμό παροχής ρεύματος της νέας φοιτητικής κατοικίας του τέκνου.

3. Πριν την αίτηση του Power Pass θα πρέπει να υποβάλουν φορολογική δήλωση και όσοι για πρώτη φορά φέτος έχουν υποχρέωση να κάνουν φορολογική δήλωση. Για αυτούς τους καταναλωτές για τον έλεγχο των περιουσιακών τους κριτηρίων θα ληφθεί υπόψη το καθαρό οικογενειακό εισόδημα μετά την αφαίρεση των φόρων που αποκτήθηκε το 2021 και δηλώθηκε φέτος και όχι αυτό του 2020 που δηλώθηκε το 2021, όπως θα γίνει με τους υπόλοιπους δικαιούχους.

Εκτός επιστροφής χρημάτων μένουν όσοι έχουν δηλώσει δευτερεύουσες η εξοχικές κατοικίες ανεξάρτητα από το ύψος της επιβάρυνσης στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Χωρίς επιστροφή μένουν και οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος κοινοχρήστων σε πολυκατοικίες.