Βάρος στα εναλλακτικά μέσα μεταφοράς και στην πράσινη μετακίνηση δίνει το πρώτο παραδοτέο του μελετητή που προχωρά την έρευνα για τον καταρτισμό του σχεδίου της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στην Πάτρα.

Όπως έγινε γνωστό το πρώτο παραδοτέο του σχεδίου για την βιώσιμη αστική κινητικότητα είναι πλέον στα χέρια της δημοτικής αρχής, τα μέλη της οποίας το εμπλουτίζουν σε ορισμένα σημεία του και κάνουν τις αντίστοιχες παρατηρήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες το πρώτο παραδοτέο αποτελείται από τρεις τόμους, είναι πολυσέλιδο και έχει αρκετά ενδιαφέροντα σημεία για την βελτίωση της κινητικότητας στην Πάτρα, στην κατεύθυνση της βελτίωσης της ποιότητας της ζωής των δημοτών.

Στα ενδιαφέρονται αυτά σημεία του ξεχωριστή αναφορά γίνεται για την ανάπτυξη και την ανάδειξη των ήπιων μεταφορικών μέσω μετακίνησης, όπως είναι το ηλεκτρικό ποδήλατο, τα ποδήλατα, τα ηλεκτρικά πατίνια, ακόμα και τα rollers.

Μέσα στις σελίδες αυτές που σχετίζονται με τα εναλλακτικά μέσα μεταφοράς εντός του αστικού ιστού, αναφέρονται αρκετές προτάσεις σχετικά με τον τρόπο προσαρμογής τους στην καθημερινότητα της πόλης, έτσι ώστε η μετάβαση από τον συμβατικό τρόπο μετακίνησης στον εναλλακτικό να γίνει ομαλά και όχι απότομα.

Πάντως ο καταρτισμός του σχεδίου και μετά την ολοκλήρωση του πρώτου παραδοτέου είναι ακόμα στην αρχή. Όσο για τα εναλλακτικά μέσα μετακίνησης περιμένουμε ακόμα την επαναφορά των κοινόχρηστων ποδηλάτων και τον ερχομών των ηλεκτρικών, κάτι που για άλλες πόλεις της επικράτειας, πιο μικρές από την Πάτρα, είναι ήδη μια πραγματικότητα.