Σας καλούμε σε δια ζώσης συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου, την 6η Ιουλίου  2022, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 15.30, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, με τα παρακάτω  θέματα:

 1. Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Πατρέων, οικον. έτους 2022 (σχετική η αριθ. 368/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια).
 2. Καταπολέμηση του δάκου της ελιάς, για το έτος 2022, από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Β. Τσιγάρας- Αρμ. Προϊστάμενος).
 3. Έγκριση Πρακτικών της Συμβιβαστικής Επιτροπής (αρ. πρωτ. 7532/2022) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Πρόεδρος).
 4. Έγκριση Πρακτικών της Συμβιβαστικής Επιτροπής (αρ. πρωτ. 7586/2022) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Πρόεδρος).
 5. Ορισμός εξουσιοδοτημένων οργάνων για την κίνηση του λογαριασμού της Ταμειακής Διαχείρισης στην επωνυμία «Δήμος Πατρέων» που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια).
 6. Ανανέωση ισχύος προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, στα πλαίσια του έργου «Κατασκευή παραλιακής διαδρομής ποδηλατόδρομου (Κανελλοπούλου- Παπαφλέσσα) (σχετική η αριθ. 46/2022 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 7. Καθορισμός ως πεζόδρομου της παρόδου Αθηναίου 1 (σχετική η αριθ. 51/2022 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
 8. Επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης Σχεδίου Πόλεως Πατρών σε προβλεπόμενο κοινωφελή χώρο (Αθλητικές Εγκαταστάσεις) στο Ο.Τ./Κ.Φ. Γ2127 στην περιοχή «Κρύα Ιτεών – Ζαρουχλέϊκα», λόγω αυτοδίκαιης άρσης απαλλοτρίωσης ακινήτου ιδιοκτησίας κ. Χρήστου Πανίτσα του Δημητρίου και της Άννας – Μαρίας, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4759/2020 (ΦΕΚ 245/Α/9-12-2020), άρθρο 88, παρ. 2 (σχετική η αριθ. 50/2022 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
 9. Αναγκαιότητα μίσθωσης ακινήτου, για δημιουργία χώρου στάθμευσης στην Κοινότητα Μονοδενδρίου της Δ.Ε. Βραχνεϊκων και έγκριση διενέργειας δημόσιας, φανερής, προφορικής, μειοδοτικής δημοπρασίας (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 10. Ανασυγκρότηση της Επιτροπής προσδιορισμού αξίας ακινήτων του άρθ. 1 του Π.Δ. 5/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το αρθ. 2 παρ. 5 του Ν. 4315/2014 (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
 11. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διανοίξεις οδών 2016» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 12. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης (οριακή προθεσμία) του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα- κατασκευή συρματοκιβωτίων και τοίχων αντιστήριξης» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 13. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του φυσικού εδάφους του έργου «Ανακαίνιση- ασφαλτόστρωση- πεζοδρόμια οδού Πανεπιστημίου (από Διγενή Ακρίτα έως Κόμβο Κουρτέση) (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 14. Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Βρεφοκομείου Πατρών, σύμφωνα με την αριθ. 32/2022 απόφαση του Δ.Σ. του (εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
 15. Έγκριση ποσού 35.000€ για την προικοδότηση άπορων κοριτσιών, στις περιοχές Πατρών και Καλαβρύτων, για τα έτη 2021-2022 (εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
 16. Εξουσιοδότηση για έκδοση άδειας κυκλοφορίας και πινακίδων, σε δύο νέα οχήματα που αγοράστηκαν από το ελεύθερο εμπόριο για το Δήμο Πατρέων (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος- Αντ/ρχος, Π. Λέμης- Πετρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 17. Καθορισμός κωδικών του προϋπολογισμού έτους 20222 που είναι δεκτικοί στην έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (HORIZON- INTERREG- LIFE) (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος- Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος- Αρμ. Δ/ντής α.α.).