Την διεκδίκηση όχι μόνο 4 θέσεων αναισθησιολόγων, αλλά και άλλων δύο θέσεων ιατρικού προσωπικού, αποφάσισε το ΔΣ του Καραμανδάνειου νοσοκομείου Παίδων Πατρών, στην τελευταία του συνεδρίαση.

Για το φλέγον ζήτημα σχετικά με την κάλυψη των θέσεων αναισθησιολόγων, αποφασίστηκε να απαιτηθεί από το υπουργείο η προκήρυξη και των 4 οργανικών θέσεων, ώστε να μην κηρυχτεί πάλι άγονος ο διαγωνισμός, καθώς στην τελευταία προκήρυξη για 2 μόνο θέσεις δεν υπήρξε κανένα ενδιαφέρον. Στο Καραμανδάνειο θεωρούν ότι έτσι θα υπάρξει ενδιαφέρον καθώς, θα μπορεί να βγει απρόσκοπτα το πρόγραμμα των εφημεριών.

Από εκεί και πέρα, θα ζητηθεί να καλυφθεί άμεσα και η κενή θέση που υπάρχει στη μονάδα μεσογειακής αναιμίας, καθώς η γιατρός που είχε εκπαιδευτεί για την θέση αυτή αποσπάστηκε σε άλλη μονάδα πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

Στο τραπέζι μπήκε και το θέμα της λειτουργίας του μαγνητικού τομογράφου, το οποίο έχει δύο σκέλη. Το κτιριακό θέμα, αλλά και της προκήρυξης θέσης ακτινοφυσικού, ειδικότητα απαραίτητη για την λειτουργία του μηχανήματος. Αποφασίστηκε να τεθούν και τα δύο ζητήματα στο υπουργείο, προκειμένου ο τομογράφος να λειτουργήσει, όσο το δυνατόν πιο σύντομα.