Μικρά Ασία της Θάλασσας, της Καρδιάς και της Γυναίκας στο Ανοιχτό Θέατρο Κρήνης