Του Εμπορικού & Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών για την εκλογή μελών Δ.Σ., Ελεγκτικής Επιτροπής, Αντιπροσώπων στην ΟΕΕΣΠ στις 21-22-23 Ιουνίου 2022.

Ψήφισαν

Για Δ.Σ.: 1.047

Για Ελεγκτική Επιτροπή: .1.047

Για Αντιπρόσωποι στην ΟΕΕΣΠ: 1.040