Μετά τα γραπτά και τα αποτελέσματα των γραπτών τους στις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφιοι που είναι να περάσουν την πύλη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έχουν μπροστά τους μία ακόμα δύσκολη διαδικασία.

Τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους, όταν τα αποτελέσματα γνωστοποιηθούν. Σύμφωνα με εκπαιδευτές και φροντιστές η συμπλήρωση του μηχανογραφικού φέτος είναι μία διαδικασία που διαφέρει ριζικά από αυτές των προηγούμενων ετών.

Η φετινή διαδικασία δίνει ουσιαστικά τη δυνατότητα στην κάθε σχολή να έχει τους δικούς της συντελεστές, κάτι που σημαίνει ότι ένα γραπτό που είναι αρκετά καλό για τη μία σχολή, να μην είναι το ίδιο ικανοποιητικό για κάποια άλλη.

Αυτό που διαφέρει, σύμφωνα με εκπαιδευτικούς και φροντιστές, στο φετινό μηχανογραφικό, είναι ουσιαστικά η συλλογιστική της όλης διαδικασίας. Ο υποψήφιος διαλέγει μια σχολή που τον ενδιαφέρει και που θέλει να ακολουθήσει το επιστημονικό της πεδίο και όχι απλά για να μπορέσει να μπει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Έτσι δίνεται η δυνατότητα στον υποψήφιο να ακολουθήσει αυτό που πραγματικά επιθυμεί και πάνω σε αυτή τη βάση θα πρέπει σύμφωνα με τους ειδικούς να γίνει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού άσχετα με τις παγίδες που ενδεχομένως να κρύβονται πίσω από την κάθε επιλογή.


Οι φροντιστές πάντως συμβουλεύουν τους μαθητές τους επειδή η διαδικασία διαφέρει να ξεκινήσουν από τώρα να συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους, χωρίς να χρειαστεί να επιβεβαιώσουν το γραπτό τους.

Πάντως, κρίσιμος παράγοντας που επηρεάζει έμμεσα και τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού είναι η ελάχιστη βάση εισαγωγής, κάτι που θα εξαρτηθεί από την ποιότητα των γραπτών που παραδόθηκαν. Τα γραπτά αυτά με βάση τα πρώτα μηνύματα που έρχονται δεν είναι και τόσο καλά σε γενικές γραμμές.

Τα θέματα, ωστόσο, που έπεσαν στις πανελλαδικές, σύμφωνα με τους φροντιστές και τους εκπαιδευτικούς, είχαν μια διαβαθμισμένη δυσκολία στην οποία όμως μπορούσαν να ανταπεξέλθουν όσοι είχαν διαβάσει και προετοιμαστεί συστηματικά για τις εξετάσεις το διάστημα που προηγήθηκε.