Με αφορμή δημοσιεύματα που αναφέρονται στην εγκατάσταση του Πράσινου Σημείου στην Δημοτική Ενότητα Παραλίας, ενημερώνουμε ότι η Δημοτική Αρχή, παρά τις πολύχρονες καθυστερήσεις και τα εμπόδια που βάζουν οι κυβερνητικές αποφάσεις διαχρονικά, καθώς και τις γραφειοκρατικές δυσκολίες, υλοποιεί το σχεδιασμό της για τη διαχείριση των απορριμμάτων στο Δήμο.

Έχοντας ως κριτήριο την προστασία της δημόσιας υγείας, την προστασία του περιβάλλοντος και την ελάχιστη δυνατή οικονομική επιβάρυνση για τους δημότες, επιλέχτηκε, μεταξύ άλλων, η προώθηση της Ανακύκλωσης. Στο πλαίσιο αυτό έγινε μελέτη για Πράσινο Σημείο, με βάση τις προβλέψεις του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) του Δήμου.

Η επιλογή της συγκεκριμένης θέσης και η υποβολή της πρότασης για χρηματοδότηση του Πράσινου Σημείου εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο και την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Ενημερώθηκε και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Παραλίας και την προσεχή Τετάρτη 29 Ιουνίου, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Νίκος Ασπράγκαθος, θα έχει συνάντηση με το Τοπικό Συμβούλιο και κατοίκους της Παραλίας, για να τους ενημερώσει αναλυτικά για τη λειτουργία του Πράσινου Σημείου.