Συνεδριάζει, με τηλεδιάσκεψη, στις 22  Ιουνίου  2022, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 16.30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πατρέων, με τα παρακάτω θέματα:

 1. Ενημέρωση για το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων (εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
 2. Υποχρεωτική Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πατρέων έτους 2022, που περιλαμβάνει τους Προϋπολογισμούς και τους πίνακες Στοχοθεσίας των οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Πατρέων και των Νομικών του Προσώπων, σύμφωνα με την υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022 (σχετική η αριθ. 295/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)  (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια).
 3. Έγκριση πρακτικών της Συμβιβαστικής Επιτροπής (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Πρόεδρος)
 4. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης- παραλαβής προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών των Δ/νσεων: 1. Παιδείας, δια βίου Μάθησης και Κοινωνικής Προστασίας- Διαχείρισης Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας- Διοικητικών Υπηρεσιών- Υπηρεσιών Δημάρχου (Γραφείο Δημάρχου, Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων) και 2. Πολεοδομικού Σχεδιασμού, για το 2022 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
 5. Αποδοχή και έγκριση απόδοσης χρηματικού ποσού 926,87€ στους νόμιμους εκπροσώπους των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πατρέων, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους-  Β΄ κατανομή 2022 (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Σίδερης- Αρμ. Δ/ντής α.α.).
 6. Αποδοχή και έγκριση απόδοσης χρηματικού 273.963,44€, στους νόμιμους εκπροσώπους των Σχολικών Επιτροπών σε Σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, ως συμπληρωματική κατανομή από τους ΚΑΠ- έτους 2022, για κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων τους (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Σίδερης- Αρμ. Δ/ντής α.α.).
 7. Έγκριση διενέργειας φανερής, προφορικής, μειοδοτικής δημοπρασίας, για τη μίσθωση από το Δήμο Πατρέων ενός ακινήτου, που θα χρησιμοποιηθεί για τη μεταστέγαση του 25ου Νηπιαγωγείου Πατρών  (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Σίδερης- Αρμ. Δ/ντής α.α.).
 8. Αντικατάσταση μέλους της Διοικούσας Επιτροπής του Παμπελοποννησιακού Σταδίου Πατρών (Δουραμάνης Χριστόφορος).
 9. Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση τακτικού μέλους του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ (Μουστάκης Κωνσταντίνος)
 10. Έγκριση αξιοποίησης του ιαματικού φυσικού πόρου Κοινότητας Αραχωβιτίκων Δημοτικής Ενότητας Ρίου Δήμου Πατρέων και των εγκαταστάσεων που συνέχονται με αυτόν (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος).
 11. Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης επί των οδών Αθηνών, Πολυκάστης, στο τμήμα τους μεταξύ των οδών Διγ. Ακρίτα και Στέντορος (σχετική η αριθ. 44/2020 απόφαση της Ε.Π.Ζ.- το υπ’ αριθ. 75129/12-5-2022 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου της ΑΔΠΔΕΙ) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 12. Καθορισμός ως πεζόδρομου της οδού Χριστοπούλου (σχετική η αριθ. 45/2020 απόφαση της Ε.Π.Ζ.- το υπ’ αριθ. 75129/12-5-2022 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου της ΑΔΠΔΕΙ) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
 13. Οριοθέτηση θέσης στάθμευσης επιβατικού οχήματος επί της ανατολικής πλευράς της οδού Κων/νου Παλαιολόγου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Δημ. Γούναρη και Γ. Ρούφου, για τις ανάγκες του Φιλανθρωπικού Σωματείου «ΚΙΒΩΤΟΣ ΑΓΑΠΗΣ» (σχετική η αριθ. 68/2020 απόφαση της Ε.Π.Ζ.- το υπ’ αριθ. 75129/12-5-2022 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου της ΑΔΠΔΕΙ) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 14. Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επί τμήματος της οδού Νόρμαν (σχετική η αριθ. 71/2020 απόφαση της Ε.Π.Ζ.- το υπ’ αριθ. 75129/12-5-2022 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου της ΑΔΠΔΕΙ) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 15. Καθορισμός ως πεζόδρομων των: α) ανώνυμης οδού μεταξύ των Ο.Τ Κ23 και Κ24 και β) ανώνυμης οδού, νοτίως της οδού Φέγγου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Τροίας και Θουκυδίδου (σχετική η αριθ. 73/2020 απόφαση της Ε.Π.Ζ.- το υπ’ αριθ. 75129/12-5-2022 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου της ΑΔΠΔΕΙ) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
 16. Έγκριση κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης επί του κυκλικού κόμβου των οδών Μαραγκοπούλου – Η. Αλεξάνδρου – Αλ. Παπάγου – Λοχ. Μενούνου – Κτησίου – Β. Ιατρού (σχετική η αριθ. 90/2020 απόφαση της Ε.Π.Ζ.- το υπ’ αριθ. 75129/12-5-2022 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου της ΑΔΠΔΕΙ) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).

 

 1. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης για τις ανάγκες του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών επί της οδού Κανακάρη, μεταξύ των οδών Κανάρη και Μιαούλη (σχετική η αριθ. 4/2021 απόφαση της Ε.Π.Ζ.- το υπ’ αριθ. 75129/12-5-2022 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου της ΑΔΠΔΕΙ) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
 2. Καθορισμός ως πεζόδρομων ανώνυμων οδών στα ΟΤ 1332,1332Α, 1332Β και 1332Γ στην περιοχή «Μέση Αγυιά» του Δήμου Πατρέων (σχετική η αριθ. 13/2021 απόφαση της Ε.Π.Ζ.- το υπ’ αριθ. 75129/12-5-2022 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου της ΑΔΠΔΕΙ) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
 3. Έγκριση πρωτοκόλλου για την αποζημίωση προβλεπόμενου κοινοχρήστου χώρου (Κ.Χ. 94-πλατεία), ιδιοκτησίας των κ.κ. Γεράσιμου, Γεωργίου, Θεοδώρας, Μαριετίνας, & Χριστίνας Καλογεράτου (κληρονόμοι της Ανθής Μουρτά σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 30/2017 διάταξη έκδοσης κοινού κληρονομητηρίου), μέσω συμψηφισμού και βάσει της υπ’ αριθ. 1/2020 Διορθωτικής Πράξης επί της υπ’ αριθ. 1/02 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή «Ιτιές-Λεύκα» του Δήμου Πατρέων (σχετική η αριθ. 37/2022 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 4. Έγκριση πρωτοκόλλου για την αποζημίωση προβλεπόμενου κοινοχρήστου χώρου (πλατεία – δρόμος Κ.Χ.25 & Κ.Χ.26), ιδιοκτησίας των κ.κ. Σπυρίδωνα & Ανδρέα Νιάρου (σχετ. η 154/3/2021 Ληξιαρχική πράξη θανάτου του Νικόλαου Νιάρου, το με αρ. πρωτ. 24020/2021 πιστοποιητικό εγγύτερων συγγενών και η υπ’ αριθ. 1217/2021 δήλωση αποποιήσεως κληρονομιάς), μέσω συμψηφισμού και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2/05 Πράξη Εφαρμογής στην περιοχή «Ζαβλάνι» του Δήμου Πατρέων (σχετική η αριθ. 38/2022 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 5. Τροποποίηση Σχεδίου Πόλεως Πατρών, λόγω επανεπιβολής ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε προβλεπόμενο κοινόχρηστο χώρο – δρόμο (τμήμα οδού Κων/νου Τσάτσου) μεταξύ των Ο.Τ. 1660 και 1854 της περιοχής «2ης Ανατολικομεσημβρινής φάσης επέκτασης», σε ακίνητο ιδιοκτησίας κ. Αναστασίου Μίντζα (σχετική η αριθ. 39/2022 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 6. Τροποποίηση Σχεδίου Πόλεως Πατρών, λόγω επανεπιβολής ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε προβλεπόμενο κοινόχρηστο χώρο – δρόμο (τμήμα οδού Κων/νου Τσάτσου) μεταξύ των Ο.Τ. 1667 και Ο.Τ./Κ.Χ. 1657 της περιοχής «2ης Ανατολικομεσημβρινής φάσης επέκτασης», σε ακίνητο ιδιοκτησίας κ. Αναστασίου Μίντζα (σχετική η αριθ. 40/2022 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 7. Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών σε προβλεπόμενο κοινόχρηστο χώρο πεζόδρομο μεταξύ των Ο.Τ. Γ3042 και Γ3045 της περιοχής «Επέκταση Άνω Μποζαΐτικα», λόγω άρσης απαλλοτρίωσης ακινήτου συνιδιοκτησίας κ.κ. Βασιλείου και Γεωργίου Ρουμελιώτη (σχετική η αριθ. 41/2022 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

 

 1. Σημειακή τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πατρέων στο Ο.Τ. 212 επί τμήματος της οδού Μιαούλη, μεταξύ των οδών Κανακάρη και Καραϊσκάκη στην ιδιοκτησία κ. Παπαπαναγιώτου Σπήλιου και επί διατηρητέου κτιρίου (σχετική η αριθ. 42/2022 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 2. Καθορισμός ως μονοδρόμου της οδού Αναξιμάνδρου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Πιττακού και Εγλυκάδος (σχετική η αριθ. 43/2022 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 3. Αιτούμενη παραχώρηση χώρου στάθμευσης οχήματος ΑμεΑ επί της οδού Εϋνάρδου αρ. 25 (σχετική η αριθ. 44/2022 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 4. Οριοθέτηση θέσης για ολιγόλεπτη στάση οχημάτων φορτοεκφόρτωσης και εκπαιδευτικών οχημάτων σχολών οδηγών επί της οδού 28ης Οκτωβρίου (σχετική η αριθ. 45/2022 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 5. Χορήγηση άδειας τοποθέτησης μεταλλικών προστατευτικών κιγκλιδωμάτων στην είσοδο πεζόδρομου (οδός Μαξιμίλλης) και τοποθέτησης καθιστικών (σχετική η αριθ. 35/2022 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 6. Μνημόνιο Συνεργασίας για τη διενέργεια αρχαιολογικών ερευνών στο έργο «Κατασκευή 12ου ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Πατρών» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραϊτης – Αρμ. Δ/ντής α.α.).
 7. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων και μικρών τεχνικών έργων Ανατολικού και Νοτίου Διαμερίσματος και Δ.Ε. Μεσσάτιδος, Παραλίας, Βραχνεϊκων (2019) (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 8. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων και μικρών τεχνικών έργων Ανατολικού και Νοτίου Διαμερίσματος και Δ.Ε. Μεσσάτιδος, Παραλίας, Βραχνεϊκων (2019) (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 9. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή ραμπών καθέλκυσης σκαφών σε επιλεγμένες θέσεις» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 10. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή οδών και Τεχνικών Έργων στον Αρκτικό Τομέα του Δήμου Πατρέων 2017» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 11. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επουλώσεις λάκκων 2016» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 12. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή- συντηρήσεις οδών Δήμου Πατρέων 2017» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 13. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής- οριστικής παραλαβής του έργου «Πεζοδρόμια και μικρά τεχνικά έργα στο Δήμο Πατρέων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 14. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή- Διαμόρφωση κτιρίου στο Α΄ Δημοτικό Κοιμητήριο, για χρήση οστεοφυλακίου, αποδυτήρια εργατών, τουαλέτες, μπάνια, χώρο πλυντηρίων, κοινόχρηστος χώρος» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραϊτης – Αρμ.  Δ/ντής α.α.).
 15. Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Μετατροπή εγκαταστάσεων ΑΣΟ σε εκθεσιακό χώρο» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραϊτης – Αρμ. Δ/ντής α.α.).
 16. Ορθή επανάληψη της αριθ. 105/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με τη σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας για το «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου» (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής).
 17. Εξουσιοδότηση για έκδοση άδειας κυκλοφορίας και πινακίδων σε ένα νέο όχημα μεταφοράς Μηχανημάτων έργου που αγοράστηκε από το ελεύθερο εμπόριο, για το Δήμο Πατρέων (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος- Αντ/ρχος, Π. Λέμης- Πετρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 18. Έγκριση τροποποίησης εγκεκριμένου χώρου στάθμευσης στο Δημοτικό Κοιμητήριο Παραλίας μετά της σύστασης – χάραξης ενενήντα ενός (94) νέων διπλών οικογενειακών τάφων και είκοσι επτά (27) μονών οικογενειακών τάφων και κατηγοριοποίηση αυτών σε κατηγορία Α, Β, Γ (σχετική η αριθ. 27/2022 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 19. Αναγνώριση δικαιώματος ταφής (συγκυριότητα) της κας Χαραλαμπίδη Ευθυμίας του Φωτίου, στον οικογενειακό τάφο, με αρχικό δικαιούχο την αδελφή της κα Μέρμελα Αικατερίνη του Φωτίου (εισηγητής: Μ. Αναστασίου- Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος- Αρμ. Δ/ντής α.α.)
 20. Αναγνώριση δικαιώματος ταφής (συγκυριότητα) του κ. Μίντζα Ανδρέα του Ηρακλή στον οικογενειακό τάφο με αρχικό δικαιούχο τη θεία του κα Μίντζα Σωτηρία του Κωνσταντίνου (εισηγητής: Μ. Αναστασίου- Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος- Αρμ. Δ/ντής α.α.).
 21. Κήρυξη του τάφου Νο 93 στο Κοιμητήριο Αγ. Βασιλείου με
  αρχικό δικαιούχο τον Μόσχοβο Σπυρίδωνα, ως αδέσποτο και παραχώρησή του στην κα Σταυροπούλου Ευαγγελία και την οικογένειά της
  (εισηγητής: Μ. Αναστασίου- Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος- Αρμ. Δ/ντής α.α.).