Κατά 1,3% μειώθηκε ο δείκτης μισθολογικού κόστους στο σύνολο της οικονομίας στο α' τρίμηνο του 2022, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Συγκεκριμένα, μείωση 1,3% σημείωσε ο δείκτης μισθολογικού κόστους χωρίς καμία διόρθωση (εποχική ή διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργασίμων ημερών), στο σύνολο της οικονομίας εκτός από τον πρωτογενή τομέα και τις δραστηριότητες των νοικοκυριών, το α' τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του α' τριμήνου 2021, έναντι αύξησης 6,6% κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2021 προς το 2020.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης με εποχική διόρθωση αλλά χωρίς διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργασίμων ημερών, σημείωσε μείωση 1,9%, έναντι αύξησης 5,8% κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2021 προς το 2020.

Ενώ, ο δείκτης με διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργασίμων ημερών αλλά χωρίς εποχική διόρθωση, παρουσίασε μείωση 1,8% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του α' τριμήνου 2021, έναντι αύξησης 6,5% κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2021 προς το 2020.