Απόλυτα εναρμονισμένο με το σπάνιο φυσικό περιβάλλον και μάρτυρας του πολιτισμού και της ένδοξης ηπειρώτικης ιστορίας, το λιθόχτιστο γεφύρι της Κόνιτσας.

Βίντεo: Άγγελος Αρναουτέλης