Σκέψεις και προτάσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε περιφερειακό επίπεδο μοιράστηκε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας και πρόεδρος του ΕΦΕΠΑΕ (Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας), Πλάτωνας Μαρλαφέκας, με το κοινό
του Regional Growth Conference 2022 που διοργανώθηκε στην Πάτρα.
Ο κ. Μαρλαφέκας τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι σε πείσμα όλων των αποτρεπτικών συνθηκών οι επιχειρηματίες της χώρας μας έχουν επιλέξει συνειδητά να επιχειρούν στην ελληνική περιφέρεια. Προχώρησε στην εκτίμηση ότι τα δεδομένα της 4 ης βιομηχανικής επανάστασης ίσως να δίνουν και στις επιχειρήσεις της ελληνικής περιφέρειας μια νότα αισιοδοξίας, εννοώντας το νέο τεχνολογικό και ψηφιακό επιχειρηματικό περιβάλλον, για το οποίο ανέφερε όμως πως δεν θα ενσωματωθεί «αν δεν δράσουμε συλλογικά, καινοτόμα και γρήγορα.».
Πρόσθεσε ότι η μοναδική πρόκληση για τον ίδιο και τους συνεργάτες του στο Επιμελητήριο Αχαΐας ήταν και παραμένει η όσον το δυνατόν ταχύτερη και φιλικότερη προς τους επιχειρηματίες αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου χρηματοδοτικού εργαλείου ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και ειδικά των ευρωπαϊκών ενισχύσεων.
Με την ιδιότητα του προέδρου του ΕΦΕΠΑΕ, ο κ. Μαρλαφέκας αναφέρθηκε στο σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο φορέας ως προς την αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και ειδικά των ευρωπαϊκών ενισχύσεων.
Παρουσίασε το προφίλ του ΕΦΕΠΑΕ και το διαχειριστικό έργο του μέχρι σήμερα, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι:
- Το 2021 διπλασιάστηκε η καταβολή της δημόσιας επιχορήγησης έναντι του 2020 και τριπλασιάστηκε το πλήθος των πληρωμών. Εξίσου καλή εικόνα φαίνεται να ακολουθεί ο φορέας και το 2022.
- Αντίστοιχα καλή είναι η εικόνα στις δράσεις COVID ΠΕΠ με κορύφωση των πληρωμών το 3 ο τρίμηνο του 2021.
- Οι πληρωμές των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ακολουθούν σταθερή πορεία τα έτη 2020, 2021 ενώ παρατηρείται ανοδική πορεία εντός του 2022.
Ο κ. Μαρλαφέκας επισήμανε ότι η ραγδαία βελτιωμένη εικόνα που παρουσιάζεται τόσο σε επίπεδο εντάξεων όσο και σε επίπεδο εκταμιεύσεων είναι αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς και του νέου τρόπου διοίκησης που συνδυάζει:
Προσαρμοστικότητα σε ένα πιεστικό περιβάλλον, σχεδιασμό με χρονοδιαγράμματα, ενδυνάμωση ολόκληρου του μηχανισμού σε ανθρώπινους πόρους και τεχνολογικά μέσα, αξιολογήσεις μέτρων και δράσεων στην πράξη και με πραγματικούς δείκτες, τόλμη σε αλλαγές όπου αιτείται πάντα με γνώμονα το καλύτερο αποτέλεσμα για τις ΜΜΕ που είναι οι τελικοί δικαιούχοι.
«Από την δεκαετή και πλέον θητεία μου ως Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας , της ΔΕΠ τα τελευταία 8 χρόνια και ως πρόεδρος του ΕΦΕΠΑΕ από το 2021 έχω θέσει, ως πρωταρχικό στόχο την αξιοποίηση των ενισχύσεων, με άμεσες και διαφανείς διαδικασίες, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας.
Αυτός είναι ο καθημερινός αγώνας μας μέσω των φορέων που έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος, να παρέχουμε υπηρεσίες με ταχύτητα, και αποτελεσματικότητα ,να στεκόμαστε αρωγοί στον επιχειρηματικό κόσμο και στις Αναθέτουσες Αρχές»
τόνισε ο κ. Μαρλαφέκας και πρόσθεσε ότι ο φορέας είναι έτοιμος να ανταποκριθεί στην κρίσιμη αποστολή του και στη νέα προγραμματική περίοδο, διατηρώντας το υψηλό κύρος και την αξιοπιστία του, και παραμένοντας σημείο αναφοράς στην Περιφερειακή Ανάπτυξη.