Χόρτα ακούρευτα, σκουπίδια διάσπαρτα, φρεάτια βουλoμένα και μια εικόνα εγκατάλειψης είναι αυτή που συνθέτει το σκηνικό στις Εργατικές Κατοικίες της Ακτής Δυμαίων, στην Πάτρα.

Τα παράπονα των κατοίκων της περιοχής είναι πολλά και αυτό που υποστηρίζουν είναι ότι τέτοια κατάσταση δεν είχαν να αντιμετωπίσουν στην περιοχή τους ποτέ όλα αυτά τα χρόνια.

Οι φωτογραφίες του Ανδρέα Σπηλιωτόπουλου είναι χαρακτηριστικές.