Επιτάχυνση σημείωσε τον Μάιο ο ρυθμός αύξησης του πληθωρισμού στη Γερμανία, αγγίζοντας το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 50 ετών, λόγω των υψηλότερων τιμών των τροφίμων και της ενέργειας.

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή ενισχύθηκε κατά 7,9% σε ετήσια βάση υπολογίζοντας τα εθνικά στάνταρντς και κατά 8,7% εναρμονισμένος με τα στάνταρτνς της ΕΕ. Η μέτρηση διαμορφώθηκε σε συμφωνία με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις, σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία της χώρας Destatis.

Η επιτάχυνση του ετήσιου ρυθμού πληθωρισμού, που έφτασε στα υψηλότερα επίπεδα από το 1973, οφείλεται στις υψηλότερες τιμές της ενέργειας και των τροφίμων.

Σε μηνιαία βάση ο δείκτης τιμών καταναλωτή ενισχύθηκε κατά 0,9% με βάση τα εθνικά στάνταρντς και κατά 1,1% με βάση τα ευρωπαϊκά.

Πηγή: newmoney.gr