Μεμονωμένα είναι τα περιστατικά bullying που παρουσιάζονται στα σχολεία της Αχαΐας, τόσο στην πρωτοβάθμια, όσο και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Αυτό προκύπτει μέσα από τα στοιχεία των δύο ΚΕΔΑΣΥ που υπάρχουν στην Πάτρα, τα οποία έχουν στις αρμοδιότητες τους και το ζήτημα της ενδοσχολικής βίας.

Τα ΚΕΔΑΣΥ είναι ο φορέας που μέσα από τους μηχανισμούς που διαθέτει ενισχύει και βοηθάει τους μαθητές που έχουν μαθησιακές δυσκολίες, διαφόρων μορφών, αλλά και τα παιδιά που αντιμετωπίζουν θέμα με την προσαρμογή τους στο σχολικό περιβάλλον.

Το ζήτημα της ενδοσχολικής βίας είναι ένα θέμα που έχει να κάνει άμεσα και έμμεσα με την προσαρμογή στο σχολικό περιβάλλον.

Σύμφωνα λοιπόν με τα δύο ΚΕΔΑΣΥ δεν υπάρχουν κρούσματα bulling σε σχολεία της Αχαΐας, παρά μόνο κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις, οι οποίες όμως δεν παραπέμπουν ακριβώς στην έννοια του bullying. 

Πρόκειται για περιστατικά μαζικής βίας μεταξύ ομάδων που έχουν διαμάχες μεταξύ τους για ζητήματα που δεν αφορούν τις σχολικές κοινότητες, παρά για ψυχολογική ή σωματική βία που έχει να κάνει με συγκεκριμένα άτομα.

Το γεγονός των μεμονωμένων περιστατικών bullying στα σχολεία της Πάτρας και της Αχαΐας οφείλεται κυρίως στην πρόληψη που υπάρχει μέσα από τα ΚΕΔΑΣΥ και τη σωστή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Παράλληλα, οι σχολικές κοινότητες είναι μικρές, σε σύγκριση με αυτές των  σχολείων της Αττικής που έχουν παρατηρηθεί τέτοια φαινόμενα bulling και έτσι κάθε τέτοια περιστατικό απομονώνεται και ελέγχεται από τις επιτροπές των διεπιστημονικών ομάδων των ΚΕΔΑΣΥ και των ΕΔΥ.

"Κλειδί" για την μείωση του bulling είναι πάντως η πρόληψη που επιτυγχάνεται μέσα από ομάδες και δράσεις που γίνονται κάτω από  την συμβουλή των ειδικών επιστημόνων των ΚΕΔΑΣΥ.